Long An tổ chức đấu giá 204 thửa đất, dự kiến thu về hơn 166 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hưng tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 196 thửa đất thuộc Khu dân cư C1, C2 thị trấn Tân Hưng và 8 thửa đất thuộc Khu dân cư Gò Thuyền thị trấn Tân Hưng, thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Theo thông báo đấu giá, 196 thửa đất đấu giá thuộc Khu dân cư C1, C2 thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng có diện tích mỗi lô đất từ 81,6 - 580 m2; đơn giá khởi điểm từ 381,4 - 4.640 triệu đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của 196 lô đất đấu giá là 142,9 tỷ đồng.

8 thửa đất thuộc Khu dân cư Gò Thuyền thị trấn Tân Hưng, thuộc huyện Tân Hưng có diện tích mỗi lô đất là 350 m2; giá khởi điểm mỗi thửa đất là 2,9 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của 8 lô đất đấu giá là 23,2 tỷ đồng.

Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo niêm yết tới ngày 7/12/2023. Tổng giá khởi điểm của tất cả các lô đất là 166,14 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước tham gia đấu giá là 33,2 tỷ đồng. Thời gian dự kiến tham gia đấu giá là ngày 12/12/2023 tại Hội trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Hưng địa chỉ số 04, đường Nguyễn Thông, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, Long An.

Tin cùng chuyên mục