(BĐT) - Ngày 22/2/2019, Bên mời thầu - Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Nam (SPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu số 18 Xây lắp đường dây và ngăn lộ (từ T77 đến TBA 500kV Đức Hòa) thuộc Dự án Đường dây 500kV Sông Hậu Đức Hòa. 
Mở gói thầu “khủng” của ngành điện

Ghi nhận tại Lễ mở thầu cho thấy, các nhà thầu có sự cạnh tranh gay gắt khi rất nhiều nhà thầu xác nhận có thư giảm giá kèm theo

Gói thầu quy mô lớn này đã thu hút đông đảo gương mặt tiêu biểu của giới thầu xây lắp điện Việt Nam tham gia.

Gói thầu nêu trên được chia thành 10 lô, từ lô 18.1 đến lô 18.10. Tổng giá trị bảo đảm dự thầu của Gói thầu là 16.737.420.000 đồng.

Gói thầu này có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng, sử dụng nguồn vốn của EVNNPT, phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 08 giờ 00 ngày 24/01/2019 đến thời điểm đóng thầu (09 giờ 00 ngày 22/02/2019).

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), có 16 nhà thầu mua HSMT. Đến thời điểm đóng thầu, có 16 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) đúng quy định và dự Lễ mở HSĐXKT. Trong đó, có đến 4 nhà thầu tham gia cả 10 lô, gồm: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty CP Sông Đà 11, Liên danh Công ty CP Thái Bình Dương - Công ty CP Licogi 16. Công ty CP Xây lắp điện 1 tham gia 7 lô thầu. Công ty CP Lắp máy và Xây dựng điện dự thầu 5 lô. Các nhà thầu: Công ty TNHH Điện Địa Phương, Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội và Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam khi dự thầu độc lập chỉ tham dự 1 lô thầu.

16 nhà thầu mua HSMT: Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội, Công ty CP Thương mại xây lắp công nghiệp Thăng Long, Công ty CP Anphanam E&C, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2, Công ty CP Xây lắp điện 1, Công ty CP Sông Đà 11, Công ty CP Lắp máy, Công ty TNHH Điện Địa Phương, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Công ty CP Lắp máy và Xây dựng điện, Công ty CP Thái Bình Dương, Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á, Công ty CP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà, Tổng công ty Xây dựng điện Việt Nam, Công ty TNHH MTV Sông Đà 11 Thăng Long và Công ty CP Đầu tư xây lắp điện miền Bắc Việt Nam.
Biên bản mở HSĐXKT cũng cho thấy, Tổng công ty CP Xây dựng điện Việt Nam trong đơn dự thầu nêu nhà thầu này tham gia 10 lô thầu, tuy nhiên, trong HSDT chỉ đính kèm bảo lãnh dự thầu 5 lô (lô 18.2, 18.5, 18.6, 18.7 và 18.8). Còn Liên danh Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á - Công ty CP Xây lắp dịch vụ Sông Đà (VIETA -SDSEC), trong đơn dự thầu không ghi cụ thể tham gia lô thầu nào. Tuy nhiên, trong HSDT chỉ đính kèm 01 bảo lãnh dự thầu cho 05 lô (lô 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 và 18.5).

Ghi nhận tại Lễ mở thầu cho thấy, các nhà thầu có sự cạnh tranh gay gắt khi rất nhiều nhà thầu xác nhận có thư giảm giá kèm theo, trong đó Công ty CP Xây lắp điện 1 cung cấp 7 thư giảm giá cho việc tham dự 7 lô thầu; Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 2 cung cấp 9 thư giảm giá kèm theo HSDT của 10 lô thầu. Nhiều nhà thầu khác cũng có thư giảm giá như: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4, Liên danh Công ty CP Lắp máy - Công ty TNHH Điện Địa Phương, Liên danh Công ty CP Alphanam E&C - Công ty CP Xây dựng EVN quốc tế 1 - Công ty CP Đầu tư xây dựng Việt Trung - Công ty Đầu tư xây lắp điện Hải Phòng… Về thời gian thực hiện hợp đồng, các nhà thầu đều cam kết trong vòng 12 tháng.

Sau khi công bố các thông tin chủ yếu trong HSĐXKT của các nhà thầu, Bên mời thầu đã tiến hành niêm phong hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) theo đúng quy định.

Dự án Đường dây 500kV Sông Hậu Đức Hòa là công trình trọng điểm theo Quy hoạch điện VII (điều chỉnh). Quy mô công trình gồm xây dựng mới đường dây 500 kV 2 mạch dài 20 km đi qua 3 huyện Trà Ôn, Tam Bình, Bình Tân và thị xã Bình Minh của tỉnh Vĩnh Long.

Dự án này có tổng mức đầu tư 2.586 tỷ đồng do EVNNPT làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành, quản lý Dự án, Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3 thiết kế, Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị tư vấn giám sát và cũng là đơn vị tiếp nhận quản lý, vận hành khi công trình hoàn thành.