(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long và Ban QLDA 7 thuộc Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đang trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) 13 gói thầu với tổng giá gói thầu 22.259 tỷ đồng.
Mời thầu 13 gói thầu nghìn tỷ của 3 dự án cao tốc

13 gói thầu đang được mời thầu của 3 dự án cao tốc thành phần Phan Thiết - Dầu Giây, Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết có tổng giá gói thầu là 22.259 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Đây là các gói thầu của 3 dự án cao tốc thành phần Phan Thiết - Dầu Giây, Mai Sơn - Quốc lộ 45 và Vĩnh Hảo - Phan Thiết thuộc Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 sử dụng vốn ngân sách nhà nước (gọi tắt là Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông). Dự kiến, 13 gói thầu này sẽ được đóng/mở thầu vào ngày 27/8/2020.

Theo thông báo mời thầu, Ban QLDA 7 (bên mời thầu) đang phát hành HSMT 4 gói thầu (từ XL01 - XL04) thuộc Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (DATP Vĩnh Hảo - Phan Thiết) với tổng giá 4 gói thầu là 6.936 tỷ đồng.

Cụ thể, Gói thầu XL01 Thi công xây dựng đoạn Km134+000 - Km154+000, nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối Quốc lộ 1 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - BVTC) có giá gói thầu 1.654 tỷ đồng. Gói thầu XL02 Thi công xây dựng đoạn Km154+000 - Km168+000, nút giao Chợ Lầu và hệ thống an toàn giao thông có giá gói thầu 1.003 tỷ đồng. Gói thầu XL03 Thi công xây dựng đoạn Km168+000 - K185+400, nút giao Đại Ninh và hệ thống an toàn giao thông đoạn Km168+000 - Km235+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.289 tỷ đồng. Gói thầu XL04 Thi công xây dựng đoạn Km185+400 - Km235+000, nút giao Ma Lâm, nút giao Phan Thiết (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 2.990 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long cho biết, hiện nay, trong 9 gói thầu của 2 dự án thành phần thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang phát hành HSMT, trung bình mỗi gói đã bán HSMT cho khoảng 10 nhà thầu.

Ngày 10/8/2020, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Ban QLDA 7 cho biết, DATP Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 4 gói thầu xây lắp đã phát hành HSMT nêu trên. Hiện có rất nhiều nhà thầu quan tâm và đến mua HSMT 4 gói thầu này.

Bên cạnh đó, Ban QLDA Thăng Long đang phát hành HSMT 4 gói thầu xây lắp (từ Gói thầu 1-XL - 4-XL) của Dự án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây với tổng giá gói thầu 6.913 tỷ đồng. Cụ thể, Gói thầu số 1-XL Thi công xây dựng đoạn Km0+000 - Km16+400 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá 1.122 tỷ đồng. Gói thầu số 2-XL Thi công xây dựng đoạn Km16+400 - Km47+672 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 2.373 tỷ đồng. Gói thầu số 3-XL Thi công xây dựng đoạn Km47+672 - Km83+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 2.319 tỷ đồng. Gói thầu số 4-XL Thi công xây dựng đoạn Km83+000 - Km99+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.099 tỷ đồng.

Ban QLDA Thăng Long cũng đang phát hành HSMT 5 gói thầu xây lắp (từ Gói thầu 10XL - 14XL) thuộc Dự án án thành phần Đầu tư xây dựng đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 với tổng giá gói thầu hơn 8.410 tỷ đồng. Cụ thể, Gói thầu số 10-XL Thi công xây dựng đoạn Km274+111,86 - Km289+500 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.776 tỷ đồng. Gói thầu số 11-XL Thi công xây dựng đoạn Km289+500 - Km301+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 949 tỷ đồng. Gói thầu số 12-XL Thi công xây dựng đoạn Km301+000 - Km307+600 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.477 tỷ đồng. Gói thầu số 13-XL Thi công xây dựng đoạn Km307+600 - Km318+000 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 1.386 tỷ đồng. Gói thầu số 14-XL Thi công xây dựng đoạn Km318+000 - Km337+478,11 (bao gồm khảo sát, thiết kế BVTC) có giá gói thầu 2.822 tỷ đồng.

Chia sẻ với phóng viên Báo Đấu thầu, Lãnh đạo Ban QLDA Thăng Long cho biết, hiện nay, trong 9 gói thầu của 2 dự án thành phần thuộc Dự án Cao tốc Bắc - Nam phía Đông đang phát hành HSMT, trung bình mỗi gói đã bán HSMT cho khoảng 10 nhà thầu.