Năm 2019: Tăng tốc trong điều hành kinh tế - xã hội

(BĐT) -Sáng ngày 27/11/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ).
Nội hàm chủ đề điều hành kinh tế - xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”.  Ảnh: Thành Trung
Nội hàm chủ đề điều hành kinh tế - xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”. Ảnh: Thành Trung

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng, Dự thảo Nghị quyết số 01 tiếp tục cô đọng, ngắn gọn hơn; ưu tiên nêu những nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, có tác động lan toả, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cần triển khai ngay năm 2019  và tạo tiền đề phát triển cho các năm tiếp theo.

Nghị quyết đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu gồm: Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các đột phá chiến lược và đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phát huy nguồn lực tài nguyên, tăng cường bảo vệ môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường quốc phòng, an ninh bảo đảm toàn vẹn chủ quyền và môi trường hoà bình; nâng cao hiệu quả đối ngoại và chủ động hội nhập quốc tế; tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, tư pháp; đẩy mạnh thông tin, truyền thông...

Để thực hiện các nhiệm vụ này, Bộ KH&ĐT cho biết, Nghị quyết không giao các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng Bộ, ngành địa phương như năm 2018 mà sẽ trao quyền chủ động cho các Bộ, ngành địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động/văn bản điều hành của Bộ, ngành địa phương để thực hiện.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị năm 2019, Chính phủ cần xem xét, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai để loại bỏ các bất cập của các hình thức đầu tư BT, BOT, góp phần tiếp cận dễ dàng và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Đồng thời có các giải pháp rõ ràng cho thúc đẩy đầu tư công, nhất là các giải pháp đề cao vai trò, tính chủ động của người đứng đầu Bộ, ngành, UBND địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công. “Nguồn lực không cần nhiều nhưng có bao nhiêu phải sử dụng hiệu quả, tránh việc bàn nhiều rồi không làm gì được. Đấy là đột phá. Sắp sang tới tháng 12/2018 rồi mà vẫn còn địa phương xin ý kiến để giải ngân là không được”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nói.

Phát biểu tại Cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ bày tỏ đồng tình với nhiều ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương. Phó Thủ tướng cho rằng nội hàm chủ đề điều hành kinh tế - xã hội của năm 2019 của Chính phủ là “tăng tốc”, bảo đảm không vị trí lãnh đạo nào trong hệ thống hành chính còn chần chừ, sợ trách nhiệm thực thi công vụ. “Tăng tốc trong điều hành, thực thi nhiệm vụ và kết quả thực hiện ở cả các cấp trung ương và địa phương”, Phó Thủ tướng nhận định.

Về bố cục, nội dung của Dự thảo Nghị quyết số 01, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ KH&ĐT kế thừa cách làm của năm 2018, bảo đảm tính khoa học, với các phụ lục về các nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng. Tuy nhiên, Dự thảo không nêu hết các nhiệm vụ cho các Bộ, ngành địa phương mà đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, bám sát các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng trong những năm gần đây, các Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2018, Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương,...

Về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu tinh thần của Chính phủ là phấn đấu các chỉ tiêu của Dự thảo Nghị quyết số 01 đặt ra ở “cận cao” so với các chỉ tiêu trong Nghị quyết của Quốc hội giao cho Chính phủ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2019, Chính phủ muốn tập trung thực hiện 2 việc là xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện. Cụ thể, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng vĩ mô và quy định cụ thể trách nhiệm bộ, ngành địa phương, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ.

Tin cùng chuyên mục