(BĐT) - Công ty CP Chiếu sáng công cộng TP.HCM (Sapulico, mã chứng khoán: CHS - UpCoM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 (chưa kiểm toán) với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 136,9 tỷ đồng và 5,92 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, Công ty đạt doanh thu 438 tỷ đồng, tăng 8,4%; lợi nhuận sau thuế 36 tỷ đồng, tăng 11% so với con số 32,5 tỷ đồng của năm 2019 và tăng gấp rưỡi lợi nhuận của năm 2018.

Công ty cho biết, lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm 2019 là do các hợp đồng duy tu được ký kết sớm hơn năm 2019 và khối lượng chủ đầu tư giao cho Công ty thực hiện được phân bổ đều, không bị tập trung vào cuối năm như năm 2019.

Vừa qua, Công ty đã thông báo miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình Thọ và bầu ông Trần Văn Hùng thay thế.