Ngày 04/3: Có 3/227 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 04/3/2016. 
Ngày 04/3: Có 3/227 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 04/3: Có 3/227 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 224 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 5 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/3/2016 đến 14 giờ 15 ngày 16/3/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) nêu hình thức bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc). 

Áp dụng sai hình thức lựa chọn nhà thầu: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư xây dựng Hoàng Nam đăng tải gói thầu hỗn hợp theo hình thức mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với số TBMT là: 20160301701-00. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, chào hàng cạnh tranh áp dụng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng đơn giản, gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường, gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được duyệt.  

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Tin cùng chuyên mục