Ngày 10 - 12/5: 101 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp

(BĐT) - Kết quả lựa chọn nhà thầu được công khai các ngày 10, 11 và 12/5/2024 có 101 gói thầu lựa chọn nhà thầu có tỷ lệ tiết kiệm thấp hơn nhiều so với mức trung bình của cả nước, trong đó 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0; 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%; 28 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1-3%.

* 21 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm bằng 0:

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO HẢI PHÒNG mời thầu Gói thầu Cung cấp dịch vụ tổ chức Chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản” tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2024 (Số thông báo: IB2400117875-00), có giá gói thầu 32.537.972.800 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN HÀM NGHI, giá trúng thầu 32.537.972.800 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH YÊN BÁI mời thầu Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình và mua sắm, lắp đặt thiết bị xây dựng công trình Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 07 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Yên Bái (Hạng mục: Trung tâm Y tế huyện Yên Bình) (Số thông báo: IB2400059571-00), có giá gói thầu 25.926.696.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HOÀNG TRUNG, giá trúng thầu 25.915.632.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC VĨNH PHÚ mời thầu Gói thầu số 08 Cung cấp 1.440 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024, nhập tại kho Phúc Yên - Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc (Số thông báo: IB2400081806-01), có giá gói thầu 22.320.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 22.312.800.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC VĨNH PHÚ mời thầu Gói thầu số 07 Cung cấp 1.320 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024, nhập tại Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc (kho Hương Canh: 600 tấn; kho Phúc Yên: 720 tấn) (Số thông báo: IB2400081759-01), có giá gói thầu 20.460.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 20.453.400.000 đồng.

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 1 Mua thịt, cá hộp (Số thông báo: IB2400058039-00), có giá gói thầu 20.104.971.840 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC SẢN, giá trúng thầu 20.104.971.840 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HOÀNG LIÊN SƠN mời thầu Gói thầu số 08 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang (Số thông báo: IB2400078392-01), có giá gói thầu 15.700.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THỦY LONG HÀ NAM, giá trúng thầu 15.697.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HOÀNG LIÊN SƠN mời thầu Gói thầu số 07 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Hà Giang, Chi cục DTNN Tuyên Quang (Số thông báo: IB2400078246-01), có giá gói thầu 15.700.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THỦY LONG HÀ NAM, giá trúng thầu 15.697.000.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HOÀNG LIÊN SƠN mời thầu Gói thầu số 03 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi cục DTNN Yên Bái (Số thông báo: IB2400077835-01), có giá gói thầu 15.600.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 15.592.500.000 đồng.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC HOÀNG LIÊN SƠN mời thầu Gói thầu số 02 Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập tại kho Phú Thịnh, Chi Cục DTNN Yên Bái (Số thông báo: IB2400077752-01), có giá gói thầu 15.600.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI MINH KHAI, giá trúng thầu 15.592.500.000 đồng.

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 17 Mua trang phục, vật chất cho lực lượng khác (Số thông báo: IB2400067735-01), có giá gói thầu 12.701.786.475 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN 26, giá trúng thầu 12.700.000.236 đồng.

CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7 mời thầu Gói thầu TB-08A Mua sắm thiết bị TTLL, CNTT và thiết bị quản lý tòa nhà S2-01 (Số thông báo: IB2400065685-02) thuộc Dự án Xây dựng Doanh trại Quân khu 7, có giá gói thầu 12.278.474.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL, giá trúng thầu 12.278.000.000 đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT PHÚ KHÁNH mời thầu Gói thầu 01 Mua tà vẹt bê tông DƯL TN1, Phụ kiện nối giữ TVBT, Đá dăm 2,5x5(cm) sử dụng cho công tác bảo dưỡng KCHT đường sắt 6 tháng đầu năm 2024 từ Km 1096-Km1378 tuyến ĐS Hà Nội-TP.Hồ Chí Minh (Số thông báo: IB2400088117-00), có giá gói thầu 9.987.446.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6 - CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT ĐÔNG DƯƠNG - CÔNG TY TNHH QUYẾT THẮNG, giá trúng thầu 9.985.613.214 đồng.

UBND XÃ VÂN DU (HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400087682-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT thôn Kênh Bối, xã Vân Du (các đoạn trong khu dân cư), có giá gói thầu 9.441.030.996 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THỊNH HƯNG, giá trúng thầu 9.436.530.000 đồng.

NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Thuê truyền hình, Thi công sân khấu, thuê thiết bị (Số thông báo: IB2400117968-00), có giá gói thầu 5.036.985.450 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BÁCH LÊ, giá trúng thầu 5.036.985.450 đồng.

BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN HỖ TRỢ KINH DOANH CHO NÔNG HỘ TỈNH BẮC KẠN mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400096037-00) thuộc Dự án Đường QL.3B - Khuổi Khiếu, có giá gói thầu 4.241.855.480 đồng. Nhà thầu trúng thầu DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAO CƯỜNG, giá trúng thầu 4.240.000.000 đồng.

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THANH HÓA mời thầu Gói thầu số 3 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả bảo hiểm công trình trong thời gian thi công) (Số thông báo: IB2400058896-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa, có giá gói thầu 4.074.400.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VĨ NGUYÊN, giá trúng thầu 4.072.707.000 đồng.

UBND XÃ ĐẠI HÓA (HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình: Đường BTXM từ Cống Chúc đi chợ Đại Hóa (Số thông báo: IB2400119520-00), có giá gói thầu 3.332.005.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔ THỢ THI CÔNG ĐƯỜNG CỐNG CHÚC, ĐẠI DIỆN LÀ ÔNG NGUYỄN TRUNG THỰC, giá trúng thầu 3.331.589.000 đồng.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC mời thầu Gói thầu Thi công cải tạo, sửa chữa và trang cấp nội thất, biển bảng (Số thông báo: IB2400118724-00), có giá gói thầu 2.996.066.153 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT NAM ANH, giá trúng thầu 2.995.408.331 đồng.

UBND XÃ MƯỜNG NHÀ (HUYỆN ĐIỆN BIÊN, TỈNH ĐIỆN BIÊN) mời thầu Gói thầu Đường nội thôn bản Hồi Hương, Khon Kén xã Mường Nhà (Số thông báo: IB2400118787-00), có giá gói thầu 2.029.793.173 đồng. Nhà thầu trúng thầu NHÓM THỢ BẢN HỒI HƯƠNG, XÃ MƯỜNG NHÀ, NGƯỜI ĐẠI DIỆN ÔNG SÙNG A VỪ, giá trúng thầu 2.029.793.000 đồng.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TÂY NINH) mời thầu Gói thầu Xây lắp + thiết bị (Số thông báo: IB2400080943-00) thuộc Dự án Sửa chữa, cải tạo Chợ Phước Vinh, có giá gói thầu 2.018.297.108 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG PNP, giá trúng thầu 2.017.748.000 đồng.

UBND XÃ LỘC THÀNH (HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2300311366-00) thuộc Dự án Xây dựng 15 căn nhà cho người dân xã Lộc Thành, có giá gói thầu 1.799.991.914 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN TẤN PHÁT, giá trúng thầu 1.799.900.000 đồng.

* 52 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm dưới 1%:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI mời thầu Gói thầu 4 (Gói thầu KfW-HNPC-DA-G02) Cung cấp cáp trung, hạ thế và phụ kiện (Số thông báo: IB2300254837-00) thuộc Dự án Tiểu dự án: Cải tạo lưới điện Hà Nội giai đoạn 3-Huyện Đông Anh thuộc dự án Hiệu quả năng lượng tại khu vực thành thị sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức, có giá gói thầu 95.458.991.218 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI LONG - CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM, giá trúng thầu 94.976.133.142 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA mời thầu Gói thầu số 5 Cung cấp, vận chuyển MBA 220kV -250MVA (Số thông báo: IB2400066847-00) thuộc Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Yên Hưng, có giá gói thầu 42.071.320.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN, giá trúng thầu 42.009.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh lộ 189, đoạn từ xã Tân Thành - xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. (Số thông báo: IB2400090122-00), có giá gói thầu 40.992.922.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUANG SÁNG - CÔNG TY CỔ PHẦN LINH GIANG (VIẾT TẮT LÀ: LIÊN DANH QUANG SÁNG - LINH GIANG), giá trúng thầu 40.950.288.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NINH mời thầu Gói thầu số 12 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400063908-02) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 333, tỉnh Quảng Ninh, có giá gói thầu 34.515.487.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GMC, giá trúng thầu 34.420.128.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NHO QUAN (TỈNH NINH BÌNH) mời thầu Gói thầu số 4 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400064207-01) thuộc Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu Đồng Tâm - Nam Giang, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan (giai đoạn 2), có giá gói thầu 33.534.335.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI XUÂN THỊNH - CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÚC, giá trúng thầu 33.488.517.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ LẠC HỒNG (HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng và đảm bảo ATGT (Số thông báo: IB2400072959-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, có giá gói thầu 31.968.955.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 668, giá trúng thầu 31.799.881.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN NAM MẪU - TKV mời thầu Gói thầu Thuê công đoạn đào lò chuẩn bị sản xuất (Lò DV4 mức +50 T.IIA -:-T.I (Từ lò XV5-:-9 mức +50 quay ra) và lò XV 3-:-4 mức +125 T.IIA) (Số thông báo: IB2400056581-00), có giá gói thầu 30.665.667.788 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VN, giá trúng thầu 30.562.670.897 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ mời thầu Gói thầu số 10 Mua sắm thiết bị đào tạo đo kiểm (Số thông báo: IB2300359229-00), có giá gói thầu 30.500.021.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC GROUP, giá trúng thầu 30.378.300.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND THỊ XÃ MỸ HÀO (HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 07 Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400048587-01) thuộc Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại tổ dân phố Sài Phi, phường Minh Đức (giai đoạn 1), có giá gói thầu 29.077.204.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TK - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY DỰNG GIA LÂM - CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG HỢP THÀNH, giá trúng thầu 29.025.434.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu 04 Thi công công trình Cải tạo nâng cấp ĐZ 10kV lên vận hành 35kV xóa bỏ các trạm TG Nghĩa Hội, Nghĩa Thành, Quỳnh Châu (Số thông báo: IB2400085066-00), có giá gói thầu 29.011.443.567 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẠI SƠN VÀ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BÁCH KHOA, giá trúng thầu 28.862.093.407 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẬN BA ĐÌNH (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400055860-00) thuộc Dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đền Voi Phục, có giá gói thầu 28.620.922.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO TỒN CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, giá trúng thầu 28.473.380.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ mời thầu Gói thầu số 8 Mua sắm hệ thống mô phỏng bán tự nhiên (Số thông báo: IB2300359206-00), có giá gói thầu 27.191.924.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu TỔNG CÔNG TY KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, giá trúng thầu 27.087.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NAM TRỰC (TỈNH NAM ĐỊNH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình + mua sắm lắp đặt thiết bị công trình Di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ GPMB dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (đoạn qua địa phận huyện Nam Trực) (Số thông báo: IB2400076027-00), có giá gói thầu 23.436.548.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHƯƠNG HẠNH, giá trúng thầu 23.421.222.463 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ THANH LONG (HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2200066815-00) thuộc Dự án Nhà văn hóa xã Thanh Long, có giá gói thầu 20.758.118.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN THANH HƯNG YÊN, giá trúng thầu 20.733.048.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC VĨNH PHÚ mời thầu Gói thầu số 05 Cung cấp 1.300 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024, nhập tại kho Hòa Loan - Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường (Số thông báo: IB2400081705-01), có giá gói thầu 20.150.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG ĐẠT, giá trúng thầu 20.134.400.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC KHU VỰC VĨNH PHÚ mời thầu Gói thầu số 06 Cung cấp 1.170 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2024, nhập tại kho Thổ Tang - Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Tường (Số thông báo: IB2400081726-02), có giá gói thầu 18.135.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG ĐẠT, giá trúng thầu 18.120.960.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VŨNG LIÊM (TỈNH VĨNH LONG) mời thầu Gói thầu số 01 Xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400100323-00) thuộc Dự án Đường liên ấp Hòa Nghĩa – Quới Hiệp, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, có giá gói thầu 17.947.885.242 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI TÂN HOÀN MỸ VĨNH LONG, giá trúng thầu 17.938.713.499 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP HUYỆN HẢI LĂNG (TỈNH QUẢNG TRỊ) mời thầu Gói thầu Xây lắp các công trình phụ trợ, hạ tầng và thiết bị (Số thông báo: IB2400067875-00) thuộc Dự án Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng, có giá gói thầu 16.453.900.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG QUẢNG TRỊ - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HABICO - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NĂNG LƯỢNG XANH, giá trúng thầu 16.440.636.129 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN NĂM CĂN (TỈNH CÀ MAU) mời thầu Gói thầu số 10 Thi công xây dựng công trình: Xây dựng mới khối nhà làm việc 02 tầng; Cải tạo, mở rộng Hội trường 250 chỗ thành 300 chỗ; Cải tạo, mở rộng nhà bếp, nhà ăn và nhà vệ sinh; Lắp đặt hệ thống PCCC toàn khu (Số thông báo: IB2400057117-00), có giá gói thầu 16.104.810.988 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244, giá trúng thầu 15.989.239.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,7%.

UBND XÃ BẮC HỒNG (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu Xây lắp (Số thông báo: IB2400082781-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường phía Bắc thôn Thụy Hà, xã Bắc Hồng, có giá gói thầu 13.379.784.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG GIA LONG, giá trúng thầu 13.328.661.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ VỤ QUANG (HUYỆN ĐOAN HÙNG, TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400080341-01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ thôn 3 đi thôn 5, xã Vụ Quang, có giá gói thầu 13.301.548.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THÀNH CÔNG, giá trúng thầu 13.289.999.019 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

SỞ NGOẠI VỤ NGHỆ AN mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần chi phí xây dựng và thiết bị (Số thông báo: IB2400058566-00) thuộc Dự án Cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ Nghệ An, có giá gói thầu 12.844.257.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN LINH CHI, giá trúng thầu 12.824.573.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN MUA SẮM TÀI SẢN, CẢI TẠO SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ XUYÊN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 06 Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400072421-00) thuộc Dự án Xây mới nhà làm việc UBND xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, có giá gói thầu 12.737.943.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH AN PHÁT, giá trúng thầu 12.716.182.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ MINH CHÂU (HUYỆN YÊN MỸ, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2300389204-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Minh Châu (Tuyến 1, Thôn Bắc Khu: Từ cầu Khê đến trạm bơm cống Giàm; tuyến 2, thôn Xuân Lai: Từ trạm bơm cống Giàm đến đường trục thôn Xuân Lai), có giá gói thầu 12.691.776.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LONG HƯNG, giá trúng thầu 12.653.698.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ KHÁNH SƠN (HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp (Số thông báo: IB2400084582-00) thuộc Dự án Xây dựng đường Bàu Chăm từ Nghĩa trang Liệt sỹ qua trụ sở UBND xã đến đường 22 xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, có giá gói thầu 12.395.587.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH HÙNG TOÀN, giá trúng thầu 12.373.017.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP - VVMI mời thầu Gói thầu số 01 Thuê ngoài dịch vụ vận chuyển đá vôi từ mỏ đá Tà Lài đến kho đá Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV (Số thông báo: IB2400071073-00), có giá gói thầu 11.110.358.650 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MTV LONG THỊNH 68, giá trúng thầu 11.081.626.836 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

BAN QUẢN LÝ VỊNH HẠ LONG (TP. HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH) mời thầu Gói thầu 01 Dịch vụ Thu gom, vận chuyển rác trôi nổi trên vịnh hạ Long năm 2024 (Số thông báo: IB2400079418-00), có giá gói thầu 10.977.416.975 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN CÂY XANH CÔNG VIÊN QUẢNG NINH, giá trúng thầu 10.961.899.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời thầu Gói thầu HH13-2024 Cung cấp vật tư cho hệ thống FGD (Số thông báo: IB2400057074-01), có giá gói thầu 10.433.131.171 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MỎ - XÂY DỰNG, giá trúng thầu 10.381.558.080 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

UBND XÃ DÂN TIẾN (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu số 1 Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400077449-01) thuộc Dự án Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, có giá gói thầu 10.381.468.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC THỊNH, giá trúng thầu 10.356.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ THUẦN HƯNG (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công (Số thông báo: IB2400084481-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Thuần Hưng (Tuyến đường từ ngân hàng chợ Giàn đi đến nhà ông bà Tuyên Loan thôn 1), có giá gói thầu 10.175.863.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG DŨNG, giá trúng thầu 10.164.868.648 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ mời thầu Gói thầu Mua sắm vật tư, nguyên vật liệu gia công cơ khí, quang học của đề tài mã số TBAN.02 (Số thông báo: IB2300311610-00), có giá gói thầu 10.127.850.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT TTS, giá trúng thầu 10.083.428.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

UBND XÃ CỔ LOA (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 06 Xây lắp (Số thông báo: IB2400083903-01) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến 7,8,9,10,11,12,13 phía Nam thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa, có giá gói thầu 9.903.458.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG, giá trúng thầu 9.848.500.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,6%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH mời thầu Gói thầu Cung cấp Tà vẹt gỗ; Tà vẹt sợi tổng hợp hợp phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024 (Số thông báo: IB2400079599-00), có giá gói thầu 9.435.451.448 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐƯỜNG SẮT ĐÔNG DƯƠNG - CÔNG TY TNHH NGÀNH PHÊ, giá trúng thầu 9.429.200.006 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ QUỲNH TAM (HUYỆN QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 01 Phần xây lắp (Số thông báo: IB2400095774-00) thuộc Dự án Nâng cấp tuyến đường nguyên liệu dứa xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, có giá gói thầu 9.205.849.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HƯNG ĐẠI THÀNH, giá trúng thầu 9.186.979.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 1 mời thầu Gói thầu MS-01 Mua sắm doanh, dụng cụ sinh hoạt năm 2024 (Số thông báo: IB2400064298-00), có giá gói thầu 8.976.959.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TAM PHÚC - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHIỀU NHUNG, giá trúng thầu 8.962.421.750 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ NGHI LIÊN (TP. VINH, TỈNH NGHỆ AN) mời thầu Gói thầu số 02: Chi phí xây dựng (Số thông báo: IB2400068374-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ đường Kim Yên đi qua xóm Trung Liên, xã Nghi Liên, có giá gói thầu 8.896.099.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM SƠN, giá trúng thầu 8.869.568.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

SƯ ĐOÀN 375/QUÂN CHỦNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN mời thầu Gói thầu XL-01 Xây dựng các hạng mục xây dựng mới và hạ tầng kỹ thuật( Trừ chống mối) (Số thông báo: IB2400069425-00) thuộc Dự án Xây dựng, cải tạo doanh trại Trung đoàn bộ Trung đoàn 290/Sư đoàn 375/Quân chủng PK-KQ, có giá gói thầu 8.843.284.410 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ACC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ THƯƠNG MẠI MINH DŨNG, giá trúng thầu 8.814.957.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

UBND XÃ AN NINH (HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và cung cấp lắp đặt thiết bị (Số thông báo: IB2400078162-00) thuộc Dự án Trường THCS xã An Ninh. Hạng mục: Đơn nguyên I - Nhà học 3 tầng, có giá gói thầu 8.793.894.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG AN NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH HIẾU, giá trúng thầu 8.780.271.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÓA CHẤT 21 mời thầu Gói thầu số 2 Mua sắm bán thành phẩm phục vụ sản xuất năm 2024 (Số thông báo: IB2400084911-00), có giá gói thầu 8.580.000.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN BRASLER VIỆT NAM, giá trúng thầu 8.569.620.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

UBND XÃ XUÂN NỘN (HUYỆN ĐÔNG ANH, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 06 Xây lắp (Số thông báo: IB2400071145-00) thuộc Dự án Cải tạo khu nhà văn hóa kết hợp với cây xanh, khu sinh hoạt cộng đồng thôn Lương Quy, có giá gói thầu 7.940.836.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG HÀ NỘI, giá trúng thầu 7.910.138.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN MƯỜNG NHÉ (TỈNH ĐIỆN BIÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình: Đường đến bản Huổi Lụ 3, xã Pá Mỳ (Số thông báo: IB2400088270-00), có giá gói thầu 7.790.966.785 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG TỈNH ĐIỆN BIÊN, giá trúng thầu 7.782.686.828 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT NGHĨA BÌNH mời thầu Gói thầu Cung cấp Tà vẹt bê tông DƯL TN1 phục vụ bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2024 (Số thông báo: IB2400079606-00), có giá gói thầu 7.750.471.230 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT TƯ ĐƯỜNG SẮT ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ HOÀNG MAI, giá trúng thầu 7.737.893.550 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 16 Mua lễ phục, quần áo cho lực lượng khác (Số thông báo: IB2400067732-00), có giá gói thầu 7.466.173.804 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 28, giá trúng thầu 7.404.016.300 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,8%.

UBND XÃ KỲ TÂN (HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH) mời thầu Gói thầu 01.XL Xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng (Số thông báo: IB2400049785-00) thuộc Dự án Trường Mầm non Kỳ Tân, có giá gói thầu 7.271.472.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH LIÊN DANH CÔNG TY TNHH TIẾN LINH 168 VÀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRỌNG ANH, giá trúng thầu 7.264.171.672 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THẠCH THÀNH (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400094905-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tưới từ thôn Kim Sơn đến thôn Gò La, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, có giá gói thầu 7.064.531.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CP XD&TM ĐẠI DƯƠNG - CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ 18, giá trúng thầu 7.048.884.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ DÂN TIẾN (HUYỆN KHOÁI CHÂU, TỈNH HƯNG YÊN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400090623-01) thuộc Dự án Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông thôn An Bình và thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến, có giá gói thầu 6.963.088.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG MINH TRANG 89, giá trúng thầu 6.928.279.900 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,5%.

CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY THAN HÒN GAI - TKV mời thầu Gói thầu số 11 Cung cấp, lắp đặt hệ thống tự động hóa trạm bơm nhũ hóa (Số thông báo: IB2400046296-00), có giá gói thầu 6.554.250.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VẬT TƯ VÀ XÂY LẮP HÙNG PHÁT - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ ANH EM, giá trúng thầu 6.525.757.440 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,4%.

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 2 Mua rau, quả hộp (Số thông báo: IB2400067620-00), có giá gói thầu 6.474.708.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG SẢN THỰC PHẨM XUẤT KHẨU HÙNG SƠN(DNTN), giá trúng thầu 6.455.772.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG - CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NAM mời thầu Gói thầu HH15.2024 Dây cáp công tơ (Số thông báo: IB2400056701-00), có giá gói thầu 6.304.030.090 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM, giá trúng thầu 6.297.374.600 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN THẠCH THÀNH (TỈNH THANH HÓA) mời thầu Gói thầu số 02 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400094736-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp kênh tưới từ thôn Đầm Hương đi thôn Mặc Hèo xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, có giá gói thầu 6.265.801.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP HOÀNG THẠCH, giá trúng thầu 6.258.546.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,1%.

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 14 Mua quần áo nghiệp vụ tàu (Số thông báo: IB2400067726-00), có giá gói thầu 6.251.216.322 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN X20, giá trúng thầu 6.238.357.668 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,2%.

UBND XÃ CHƯƠNG DƯƠNG (HUYỆN THƯỜNG TÍN, TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 1 Toàn bộ phần xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400083534-00) thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang nhân dân xã Chương Dương, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, có giá gói thầu 6.204.391.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH OSO VIỆT NAM, giá trúng thầu 6.185.459.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,3%.

* 28 gói thầu có tỷ lệ tiết kiệm từ 1% đến 3%:

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE mời thầu Gói thầu Giao diện 100GE cho thiết bị Metro Core (Số thông báo: IB2300376350-00), có giá gói thầu 54.064.923.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN, giá trúng thầu 53.444.008.200 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI NGUYÊN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC mời thầu Gói thầu Gói 2a Mua sắm MBA, cáp điện, vật tư, thiết bị (Số thông báo: IB2400059863-00) thuộc Dự án Cấy thêm trạm biến áp chống quá tải khu vực thành phố Thái Nguyên bổ sung năm 2024; Cấy thêm trạm biến áp chống quá tải khu vực thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên bổ sung năm 2024; Cấy thêm trạm biến áp chống quá tải khu vực huyện Phú Bình bổ sung năm 2024; Xây dựng và cải tạo lưới điện hạ áp huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên; Xây dựng và cải tạo lưới điện hạ áp TP Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên, có giá gói thầu 21.008.992.617 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI THANH - CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM, giá trúng thầu 20.679.338.182 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SÓC SƠN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 8 Toàn bộ phần thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400100817-00) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước dân sinh, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, có giá gói thầu 16.212.805.734 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM, giá trúng thầu 15.964.146.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT (TỈNH LÂM ĐỒNG) mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn (Số thông báo: IB2400088138-00), có giá gói thầu 15.935.606.637 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MAI THANH TÂN - CÔNG TY TNHH LÊ MINH THU - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN THÀNH DUY, giá trúng thầu 15.744.442.216 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM mời thầu Gói thầu HH11-2024 Cung cấp vật tư cho hệ thống bản thể lò hơi và thiết bị phụ (Số thông báo: IB2400059238-00) thuộc Dự toán Các hạng mục phục vụ sản xuất kinh doanh đợt 01 năm 2024 - Công ty Nhiệt điện Thái Bình, có giá gói thầu 8.978.373.645 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SPARKKO, giá trúng thầu 8.833.129.980 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM mời thầu Gói thầu TV41 Tư vấn thiết kế kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất (Số thông báo: IB2400028586-00) thuộc Dự án Toà nhà văn phòng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, có giá gói thầu 8.085.629.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - CONINCO, giá trúng thầu 7.955.732.175 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

BỘ CHQS TỈNH TÂY NINH mời thầu Gói thầu Thiết bị (Số thông báo: IB2400020030-00) thuộc Dự án Xây dựng doanh trại và thao trường huấn luyện Trung đoàn bộ binh 174 (giai đoạn 1), có giá gói thầu 7.030.534.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH NHẬT LINH ĐÀ NẴNG, giá trúng thầu 6.868.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN BẠCH THÔNG (TỈNH BẮC KẠN) mời thầu Gói thầu số 03 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400071108-01) thuộc Dự án Xây dựng các phòng chức năng, hội trường và các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX huyện Bạch Thông, có giá gói thầu 6.519.710.489 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HUY HIẾU, giá trúng thầu 6.414.007.231 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI YÊN BÁI mời thầu Gói thầu Xây lắp công trình (Số thông báo: IB2400077734-02) thuộc Dự án Sửa chữa, bổ sung hoàn thiện hệ thống ATGT đoạn Km172 - Km193, Km198 - Km207, QL.32, tỉnh Yên Bái, có giá gói thầu 6.472.988.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM PHONG, giá trúng thầu 6.342.166.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,0%.

UBND PHƯỜNG VĨNH NGUYÊN (TP. NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA) mời thầu Gói thầu B1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400064449-01) thuộc Dự án Khắc phục sạt lỡ đường bao dân sinh tổ 01 đảo Trí Nguyên (đoạn từ nhà ông Tuấn đến nhà ông Tấn), phường Vĩnh Nguyên, có giá gói thầu 6.312.882.369 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DŨNG LỢI, giá trúng thầu 6.247.000.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ YÊN BÁI mời thầu Gói thầu số 05 Thi công xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế trên địa bàn thành phố Yên Bái (Số thông báo: IB2400090749-01), có giá gói thầu 6.167.185.197 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 6 YÊN BÁI, giá trúng thầu 6.102.086.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN mời thầu Gói thầu 4 Mua túi PVC, bao tải, bao PP, bấc bếp dầu (Số thông báo: IB2400067634-00), có giá gói thầu 6.109.461.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG PHÁT, giá trúng thầu 6.040.200.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CẦN GIUỘC (TỈNH LONG AN) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400078772-00) thuộc Dự án San nền mở rộng Trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một, có giá gói thầu 6.071.160.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XD - TM MINH TÙNG, giá trúng thầu 5.889.465.063 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY 15 - CHI NHÁNH CÔNG TY 75 mời thầu Gói thầu số 02 Mua sắm cây giống, thuốc BVTV, phân bón năm 2024 thuộc các dự án đầu tư trồng mới của Chi nhánh Công ty 75; thuốc BVTV vườn cao su kinh doanh, hóa chất phục vụ chế biến năm 2024 (Số thông báo: IB2400091864-00), có giá gói thầu 5.709.843.280 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN NÔNG GIA LAI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ ANH - CÔNG TY TNHH HÓA TRƯỜNG GIANG - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA DƯƠNG GIA LAI, giá trúng thầu 5.544.365.900 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,9%.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ (TỈNH PHÚ THỌ) mời thầu Gói thầu số 02 Cung ứng xi măng bao PCB30 (Số thông báo: IB2300211094-00) thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông nông thôn, khu dân cư bằng bê tông xi măng thành phố Việt Trì năm 2023, có giá gói thầu 5.321.063.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, giá trúng thầu 5.190.180.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,5%.

PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG (HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI) mời thầu Gói thầu Duy tu, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu năm 2024. (Số thông báo: IB2400088144-00), có giá gói thầu 4.544.062.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KỸ THUẬT ĐẠI HẢI, giá trúng thầu 4.486.586.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,3%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÓC SƠN mời thầu Gói thầu 03 Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình ĐTXD đợt 1 năm 2024 - Gói 2 (Số thông báo: IB2400077109-00) thuộc Dự án Xây dựng mới các TBA trên địa bàn huyện Sóc Sơn năm 2024 (Các xã Tân Dân, Quang Tiến); Nâng cấp lưới điện hạ thế xã Phù Linh, có giá gói thầu 3.548.458.410 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM BÌNH - CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG XANH TƯƠNG LAI - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN KING, giá trúng thầu 3.492.541.998 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,6%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN CÁI BÈ (TỈNH TIỀN GIANG) mời thầu Gói thầu 1 Thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400067926-00) thuộc Dự án Đường Đội 1 - ấp Hậu Vinh xã Hậu Thành đến giáp xã Hòa Khánh, có giá gói thầu 3.417.983.164 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TNHH MTV NHÃ LAM LAND - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MƯỜI LỤC, giá trúng thầu 3.366.713.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HOÀN KIẾM mời thầu Gói thầu 01-SXKD Sản xuất kinh doanh - Mua sắm đợt 1 năm 2024 (Số thông báo: IB2400072619-00), có giá gói thầu 3.385.543.279 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN THĂNG LONG, giá trúng thầu 3.345.914.690 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,2%.

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 mời thầu Gói thầu 10HH-SXKD-2024 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống Camera giám sát thuyền xỉ tổ máy 2 (Số thông báo: IB2400061714-00), có giá gói thầu 3.331.559.120 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - KỸ THUẬT HẢI ANH, giá trúng thầu 3.238.854.300 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,8%.

BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM mời thầu Gói thầu Nâng cấp hệ thống mạng tại Trụ sở chính Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và thiết lập mới switch cho 02 Chi nhánh BHTGVN (Số thông báo: IB2400075424-00), có giá gói thầu 2.858.395.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ THỐNG MINH HOÀNG, giá trúng thầu 2.798.890.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,1%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN VĨNH LỢI (TỈNH BẠC LIÊU) mời thầu Gói thầu số 04 Toàn bộ phần xây lắp và trang thiết bị công trình (Số thông báo: IB2400100975-00) thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Chi cục thuế huyện Vĩnh Lợi làm Trụ sở thị trấn Châu Hưng, có giá gói thầu 2.786.865.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu LIÊN DANH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MAI VÀNG HC - CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SƠN BẠC LIÊU, giá trúng thầu 2.757.403.971 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,1%.

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN CHÂU THÀNH (TỈNH TIỀN GIANG) mời thầu Gói thầu Thi công Sửa chữa hệ thống chiếu sáng Đường tỉnh 867 (Số thông báo: IB2400101986-00), có giá gói thầu 2.643.098.826 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SDKD, giá trúng thầu 2.616.612.327 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NAM ĐỊNH mời thầu Gói thầu Cung cấp vật tư phục vụ lắp đặt hộ khách hàng năm 2024 - Công ty CP nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định (Số thông báo: IB2400093043-00), có giá gói thầu 2.522.340.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HUDU, giá trúng thầu 2.446.200.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 3,0%.

CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CÔNG TY CỔ PHẦN mời thầu Gói thầu HH-03: Sửa chữa hệ thống công nghệ (phần cơ khí) tổ máy H1 (Số thông báo: IB2400028195-00) thuộc Dự toán Đại tu tổ máy phát điện 32MW số 1, có giá gói thầu 2.449.525.445 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP, giá trúng thầu 2.393.724.960 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,3%.

TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH mời thầu Gói thầu Cung cấp và hướng dẫn, giám sát lắp đặt các tấm phân phối hòm phun bột dùng cho máy xeo 1 tại Phân xưởng Giấy - Nhà máy Giấy - Tổng công ty Giấy Việt Nam (Số thông báo: IB2400058167-00), có giá gói thầu 2.417.800.000 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH TM NAM CƯỜNG, giá trúng thầu 2.393.622.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

UBND XÃ MỸ HÒA (HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH) mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng công trình (Số thông báo: IB2400055221-00) thuộc Dự án Đường nhựa từ đường Hòa Hưng - Cẩm Hương (nhà Thầy Vững) đến giáp đường nhựa cống Long Hòa (ấp Sóc Hoang), có giá gói thầu 2.148.153.231 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN NGUYÊN, giá trúng thầu 2.125.705.350 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 1,0%.

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN SÓC SƠN (TP. HÀ NỘI) mời thầu Gói thầu số 4 Toàn bộ phần thi công xây dựng (Số thông báo: IB2400061362-00) thuộc Dự án Cải tạo hệ thống điện cao thế phục vụ giải phóng mặt bằng dự án: Xây dựng tuyến đường kết nối cầu vượt sông Cầu (cầu Xuân Cẩm) đến nút giao Bắc Phú của tuyến Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, có giá gói thầu 2.074.808.351 đồng. Nhà thầu trúng thầu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG MAXLINE, giá trúng thầu 2.014.652.000 đồng, tỷ lệ tiết kiệm 2,9%.

Tin cùng chuyên mục