(BĐT) - Dự kiến, ngày 28/7, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo tham vấn Báo cáo đánh giá quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong khu vực ngoài nhà nước và hướng dẫn đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thi hành quy định của Luật PCTN năm 2018.

Mục đích của Hội thảo là nhằm tăng cường thực hiện Luật PCTN năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1/7/2019 của Chính phủ về quy định doanh nghiệp, các tổ chức khu vực ngoài nhà nước cần thiết xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng thông qua áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh.

Đây cũng là một trong các hoạt động của Dự án cấp vùng của UNDP nhằm “thúc đẩy môi trường kinh doanh công bằng ở ASEAN” do Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh tài trợ.