PV Power gọi thầu tư vấn cổ phần hoá

(BĐT) - Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power), đơn vị thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vừa thông báo mời thầu Gói thầu Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá, tổ chức bán cổ phần lần đầu, tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất; lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Theo dự kiến của PV Power, thời điểm phê duyệt giá trị doanh nghiệp là tháng 6/2016; phê duyệt phương án cổ phần hoá vào tháng 8/2016; bán đấu giá cổ phần lần đầu ra ngoài vào tháng 10/2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đăng ký doanh nghiệp, ra mắt công ty cổ phần vào tháng 12/2016.

Ban Chỉ đạo cổ phần hoá PV Power vừa thống nhất đề xuất báo cáo Bộ Công Thương, trình Chính phủ uỷ quyền cho Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định các vấn đề liên quan đến cổ phần hoá PV Power (ngoại trừ phê duyệt phương án cổ phần hoá) nhằm đẩy nhanh tiến độ.

 Năm 2016, PV Power phấn đấu đạt tổng sản lượng điện 21 tỷ kWh, doanh thu đạt 29.445 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 676,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 603,3 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà  nước 1.113 tỷ đồng. Hiện nay, PV Power đang quản lý và vận hành 8 nhà máy điện với tổng công suất 4.208 MW.

Tin cùng chuyên mục