(BĐT) - Ngày 21/6 tới, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sẽ thực hiện bán đấu giá lô 1 triệu cổ phần Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương do đơn vị này sở hữu, tương đương tỷ lệ 10% vốn điều lệ. Giá khởi điểm của lô cổ phần là 13,27 tỷ đồng.

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, xăng, dầu, gas; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí LPG, LNG và các loại khí hóa lỏng khác,…

Ngoài PVOIL, Công ty còn có các cổ đông lớn khác là Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (sở hữu 48,67% vốn), Ngân hàng GP Bank (10%) và cá nhân Nguyễn Hồng Hiệp (20,25%).

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, Công ty ghi nhận 176 tỷ đồng doanh thu và 4,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản Công ty đạt 136,8 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm 14,5%.