(BĐT) - Theo kế hoạch, 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 với tổng mức đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng sẽ cán đích vào cuối năm 2022. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) của 2 dự án về cơ bản đã hoàn thành. Một số tồn tại cục bộ về di dời hạ tầng kỹ thuật và một phần nhỏ vướng mắc mặt bằng sẽ được giải quyết trong quý III/2021. Tiến độ thi công các dự án đảm bảo theo kế hoạch.
“Soi” tiến độ 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Theo kế hoạch, 2 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Dầu Giây và đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 sẽ cán đích vào cuối năm 2022. Ảnh: Song Lê

Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, đoạn cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có tổng mức đầu tư 11.360 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp là 6.300 tỷ đồng), chiều dài tuyến 99 km, đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án được khởi công vào cuối tháng 9/2020 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Ban đang tiếp tục phối hợp cùng địa phương đẩy nhanh công tác GPMB đáp ứng tiến độ thực hiện Dự án. Các địa phương đã bàn giao 98,77/99 km mặt bằng, đạt 99,7% (tỉnh Bình Thuận bàn giao được 47,67 km, đạt 100%; tỉnh Đồng Nai bàn giao được 51,13/51,33 km, đạt 99,6%). Hiện nay, Dự án còn vướng mặt bằng 34 hộ dân (trong đó, Gói thầu 1-XL là 2 hộ, Gói thầu 2-XL là 17 hộ và Gói thầu 4-XL là 15 hộ). Công trình hạ tầng kỹ thuật đang thực hiện di dời, dự kiến sẽ hoàn thành trong quý III/2021.

Hiện tất cả các nhà thầu đã hoàn thành xây dựng ban điều hành, lán trại và huy động máy móc, nhân sự, phòng thí nghiệm tới hiện trường. Công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công cơ bản đã hoàn thành (4 gói thầu xây lắp của Dự án đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công). Nhà thầu đang triển khai 4 gói thầu với 69 mũi thi công nền, móng đường, thoát nước, các cầu; công tác huy động tư vấn giám sát, thầu phụ, phòng thí nghiệm hiện trường, văn phòng điều hành... đáp ứng yêu cầu. Sản lượng xây lắp đến nay đạt 726,95 tỷ đồng/5.840,19 tỷ đồng giá trị hợp đồng đã ký (không bao gồm chi phí dự phòng là 462,18 tỷ đồng), tương ứng 12,45% tổng giá trị thực hiện. Việc giải ngân bảo đảm kế hoạch, vượt khoảng 8% theo tiến độ được giao.

Đối với đoạn cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Dự án có tổng mức đầu tư 12.111 tỷ đồng, trong đó khối lượng xây lắp khoảng 7.500 tỷ đồng với 5 gói thầu xây lắp. Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, công tác đền bù GPMB cơ bản đã hoàn thành toàn bộ 63,37 km, còn một số tồn tại cục bộ không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của Dự án. Hiện các địa phương đang tập trung giải quyết, dự kiến trong tháng 8/2021 sẽ giải quyết hết các tồn tại. Công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đang được thực hiện và dự kiến hoàn thành trong quý III/2021.

Tại dự án này, các nhà thầu đã hoàn thành công tác xây dựng ban điều hành, lán trại và triển khai huy động máy móc, nhân sự, phòng thí nghiệm tới hiện trường; cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công phần nền mặt đường, thiết kế bản vẽ thi công thoát nước và một số cầu trên tuyến. Dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành công tác thiết kế bản vẽ thi công trong tháng 8/2021.

Tại hiện trường công trình, các nhà thầu đang triển khai 5 gói thầu với 66 mũi thi công trên toàn tuyến (Gói 10-XL: 16 mũi thi công; Gói 11-XL: 16 mũi thi công; Gói 12-XL: 8 mũi thi công; Gói 13-XL: 9 mũi thi công và Gói 14-XL: 17 mũi thi công). Công tác huy động tư vấn giám sát, thầu phụ, phòng thí nghiệm hiện trường, văn phòng điều hành... đều đáp ứng yêu cầu. Tổng sản lượng xây lắp đến nay đạt 1.350,40/6.852,95 tỷ đồng giá trị hợp đồng đã ký (không bao gồm chi phí dự phòng là 726,7 tỷ đồng), tương ứng 19,71% tổng giá trị thực hiện.

Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, 2 dự án thành phần cao tốc trên do Ban làm đại diện chủ đầu tư. Trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh Covid-19, Ban cùng các nhà thầu, tư vấn giám sát quyết tâm khắc phục khó khăn, đẩy mạnh giải ngân, động viên nhà thầu vừa thi công vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh để tránh lãng phí các nguồn lực về máy móc, nhân lực, đồng thời bảo đảm tiến độ để 2 dự án có thể cán đích vào cuối năm 2022.