Thép Nam Kim bán cổ phiếu để mua sắm thiết bị sản xuất

(BĐT) - Công ty CP Thép Nam Kim dự kiến chào bán 10 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược là Công ty Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL).

Lượng cổ phiếu chào bán này chiếm 20% vốn điều lệ. Thời gian hạn chế chuyển nhượng là 1 năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán. Giá chào bán thấp nhất dự kiến không thấp hơn 18.914 đồng/cổ phiếu.

Số tiền thu được từ bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược sẽ được Thép Nam Kim sử dụng để mua sắm máy móc, thiết bị sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Dự án Nhà máy Thép - Tấm lợp Nam Kim 3. Thời gian dự kiến sử dụng là năm 2016 và năm 2017.

Công ty Vietnam Enterprise Investments Limited được thành lập năm 1995 với tổng tài sản ròng hơn 900 triệu USD. Mới đây, VEIL đã chính thức niêm yết trên Sàn chứng khoán London.               

Tin cùng chuyên mục