Thép Nam Kim trình kế hoạch lãi 200 tỷ đồng trong năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 18/6 tới, Công ty CP Thép Nam Kim dự kiến sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên tại TP.HCM. Công ty sẽ trình cổ đông thông qua mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2020 là 200 tỷ đồng.

Thép Nam Kim dự kiến sản lượng tiêu thụ trong năm 2020 đạt khoảng 700.000 tấn, tăng khoảng 7% so với thực hiện năm 2019; doanh thu ở mức 12.000 tỷ đồng, giảm 2%; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 200 tỷ đồng, tăng 322% so với năm 2019.

Năm 2020, Công ty dự kiến chi trả cổ tức tối đa 10% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Bên cạnh đó, Công ty dự định không chi trả cổ tức năm 2019 vì lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 47 tỷ đồng, tương đương 16% kế hoạch cả năm.  

Ngoài ra, Công ty cũng trình cổ đông xem xét kế hoạch trích lập các quỹ với tổng tỷ lệ 50% lợi nhuận trước thuế, trong đó, dự kiến tích lập quỹ đầu tư phát triển lên tới 45%.

Quý I/2020, Công ty ghi nhận doanh thu gần 2.452 tỷ đồng, giảm 16,7% so với quý I/2019; lợi nhuận sau thuế đạt 41,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 101 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục