Thi đua xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trong vòng 5 năm qua, các phong trào thi đua trong toàn ngành BHXH đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm đề ra.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới 2021-2025.
Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới 2021-2025.

Phát huy kết quả đó, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Nhiều địa phương đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính về BHXH

Theo Báo cáo tổng kết phong trào thi đua (PTTĐ) và công tác khen thưởng (CTKT) giai đoạn 2015 - 2020 của ngành BHXH được trình bày tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ 5 (2020- 2025) được tổ chức mới đây, trong giai đoạn 2016 – 2020, ngành BHXH đã có nhiều đột phá mới về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu bảo hiểm; đảm bảo quyền lợi và điều kiện tốt nhất cho người dân khi tham gia BHXH.

Kết quả cụ thể, đã giảm từ 115 thủ tục (năm 2014) xuống còn 27 thủ tục (năm 2019). Nhiều thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết như thời hạn cấp sổ BHXH từ 20 ngày, cấp thẻ BHYT từ 7 ngày xuống còn 5 ngày... Riêng đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, không quá 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; cấp lại thẻ BHYT ngay trong ngày đối với trường hợp đang nằm viện hoặc không có thay đổi về thông tin... Nhiều tỉnh thành xác định cải cách thủ tục hành chính về BHXH là nhiệm vụ trọng tâm.

Điển hình như tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi tham gia các giao dịch về BHXH. Qua khảo sát năm 2019, có tới 99,5% đánh giá hài lòng với các dịch vụ HCC của BHXH tỉnh. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 90% các đơn vị sử dụng lao động đã tham gia giao dịch nhận và nộp hồ sơ qua Bưu chính; trên 90% số đơn vị tham gia BHXH, BHYT đã tham gia giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH. Đặc biệt BHXH tỉnh Quảng Ninh đã triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) với 12 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 4; 06 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 3 và 09 TTHC thực hiện DVCTT mức độ 2

Đồng thời Tỉnh chú tâm thực hiện đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Từ ngày 01/01/2020 BHXH tỉnh Quảng Ninh đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH, đến nay còn 10 phòng nghiệp vụ và 12 BHXH cấp huyện (giảm 01 phòng, 02 BHXH cấp huyện so với trước đây.

Bên cạnh đó, phải kể đến sự nỗ lực từng bước trong công tác giảm thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và công tác giải quyết chế độ chính sách của BHXH tỉnh Hải Dương để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Năm 2019, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 7.332 tỷ đồng, đạt 104 % kế hoạch giao, tăng 178,8% so với năm 2015. Trung bình số thu BHXH, BHYT, BHTN hằng năm tăng trên 640 tỷ đồng. 06 tháng đầu năm 2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 3.814 tỷ đồng, đạt 46,87% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Trong vòng 5 năm, BHXH tỉnh Hải Dương đã thực hiện giải quyết chế độ BHXH cho trên 117.144 người; chi trả lương hưu, trợ cấp thường xuyên BHXH hằng tháng cho 96.124 người với tổng số tiền là 18.210,7 tỷ đồng; chi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 142.727 lượt người với số tiền 389,8 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra phát hiện và ngăn chặn 287 vụ giả mạo hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ BHXH; thu hồi về quỹ BHXH 4.911,2 tỷ đồng; khởi tố 5 vụ án hình sự có liên quan đến hành vi chiếm đoạt quỹ BHXH.

Giải pháp đột phá trong quản lý KCB BHYT

Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc đã vận hành “Hệ thống thông tin giám định BHYT” cách đây 3 năm. Hệ thống hỗ trợ cung cấp cơ sở dữ liệu để thực hiện các nghiệp vụ kiểm toán, kiểm tra, thẩm định quyết toán thu chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT một cách minh bạch, hiệu quả. Năm 2017, Hệ thống ghi nhận kết quả giám định giảm trừ số chi không hợp lý trên 2.584 tỷ đồng, gấp gần 4 lần khi chưa áp dụng giám định điện tử. Năm 2018, số tiền giảm trừ là 2.268,8 tỷ đồng. Năm 2019, số tiền giảm trừ là 1.248,85 tỷ đồng.

Cho đến nay Trung tâm đã xây dựng trên 120 chuyên đề để BHXH tỉnh tập trung kiểm tra, rà soát, xử lý các trường hợp thanh toán sai quy định như tách, thanh toán dịch vụ nằm trong quy trình kỹ thuật, thanh toán trùng lặp, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng ngoại trú rộng rãi; sử dụng thuốc bổ trợ, thuốc chế phẩm y học cổ truyền quá mức cần thiết; kéo dài ngày điều trị ở một số bệnh lý điển hình; các hiện tượng khám lấy thuốc nhiều lần, sử dụng thông tin thẻ để lấy thuốc..., thu hồi 397,2 tỷ đồng.

TP. Đà Nẵng là một minh chứng hiệu quả về việc ứng dụng mô hình giám định tập trung theo chuyên đề. Từ mất cân đối quỹ KCB: âm 510.455 triệu đồng (năm 2017), Đà Nẵng đã vươn lên là 1 trong 10 đơn vị trong cả nước có số chi âm quỹ thấp nhất năm 2019. Hằng tháng, BHXH Thành phố kiểm soát được các cơ sở y tế gia tăng chi phí nhiều nhất (ngày giường điều trị, vật tư tiêu hao y tế, thuốc hay các thủ thuật y tế khác...); từ đó chủ động trong công tác giám định.

Ngoài ra, việc ứng dụng hệ thống giúp cho các quy trình nghiệp vụ đã được tự động hóa bằng chức năng của phần mềm. Qua đó nâng cao chất lượng nghiệp vụ, đồng thời giải quyết vấn đề quá tải công việc, giảm hàng trăm giờ làm việc của cán bộ nhân viên giám định.

Hệ thống thông tin giám định BHYT qua ba năm hoạt động đã mang lại những sự khởi sắc trong việc quản lý thông tin khám chữa bệnh, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả sử dụng quỹ BHYT.

Nhìn chung, theo đánh giá của BHXH Việt Nam, trong vòng 5 năm qua, các phong trào thi đua đã tạo động lực cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị hằng năm đề ra. Tại Đại hội, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn tới với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” hướng tới sự hài lòng của người dân và các chủ thể tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục