(BĐT) - Công ty CP Xây lắp điện Thiên Long (địa chỉ đăng ký tại Cụm công nghiệp 2-7, xã Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vừa trúng thầu 4 gói thầu cung cấp hàng hóa và xây lắp do Công ty Điện lực Nam Định làm bên mời thầu.

Theo kết quả lựa chọn nhà thầu, 4 gói thầu nêu trên thuộc các dự án: CQT các trạm biến áp Đông Hải 1, Phú Vân Nam 1, Thống Nhất 3, Hùng Thắng 2, Tân Tiến 1, Hải Sơn 2 và cải tạo nâng cấp đường trục hạ thế xã Hải Quang - huyện Hải Hậu; CQT các trạm biến áp Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2, Xuân Tiến 4, Xuân Tiến 6, Nam Tiến 3, Xuân Nghĩa 2 và cải tạo nâng cấp đường trục hạ thế các xã Xuân Trung, Xuân Hòa - huyện Xuân Trường; CQT các trạm biến áp Tân Phú 1, Hải Vân 3, Hữu Nghị 3, Thống Nhất 2, Hải Lộc 2, Vũ Đệ 2 và cải tạo nâng cấp đường trục hạ thế các xã Hải Minh, Hải Lý, Hải Thanh - huyện Hải Hậu; CQT các trạm biến áp Xuân Bắc 1, Hành Thiện 2, Xuân Lạc 3, Xuân Thành 1, Xuân Trường 1, Xuân Trường 2 và cải tạo nâng cấp đường trục hạ thế các xã Xuân Phương, Xuân Đài, Xuân Châu - huyện Xuân Trường.

Các gói thầu này được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Loại hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Tổng giá gói thầu của 4 gói thầu nêu trên là hơn 26,547 tỷ đồng. Công ty CP Xây lắp điện Thiên Long đã trúng thầu 4 gói thầu trên với tổng giá trúng thầu là khoảng 26,443 tỷ đồng. Tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu của 4 gói thầu này chỉ ở mức 0,4%.

Trong quá khứ, Công ty CP Xây lắp điện Thiên Long liên danh với Công ty CP Đầu tư và Phát triển năng lượng EMP Hà Nội đã từng trúng thầu Gói thầu số 04-XL công trình "Xây dựng mới 01 lộ cáp ngầm Cu/XLPE-24kV-3x240 sau TBA 110kV E1.13 cấp điện giảm tải cho lộ 471&474E1.5 - quận Thanh Xuân" thuộc dự án cùng tên vào tháng 6/2015 do Công ty Điện lực Thanh Xuân làm bên mời thầu. Giá gói thầu này là 1,568 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Liên danh nhà thầu này là khoảng 1,404 tỷ đồng.