20/7, IPO Tổng công ty Xây dựng số 1

Ngày 20/7 tới, Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV (CC1) sẽ đấu giá hơn 14 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/CP. 
20/7, IPO Tổng công ty Xây dựng số 1

Theo phương án cổ phần hóa, CC1 sẽ chào bán 45% vốn cho hai nhà đầu tư chiến lược trước phiên IPO. Giá bán theo thỏa thuận, nhưng không thấp hơn giá khởi điểm 10.000 đồng/CP.

Hiện tại, CC1 đã chọn lựa được 2 nhà đầu tư chiến lược là CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đăng ký mua 41,8 triệu cổ phần, tương ứng 38% vốn và CTCP Top American Việt Nam đăng ký mua 7,7 triệu cổ phần, tương ứng 7% vốn.

Kế hoạch IPO nếu thành công, vốn điều lệ của CC1 là 1.100 tỷ đồng; trong đó, cổ đông Nhà nước nắm 40% vốn, Tuấn Lộc nắm 38% vốn. Năm 2016, CC1 đặt kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ đạt 3.307 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 200 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục