(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bổ sung một phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu tỉnh Bạc Liêu (tổng mức đầu tư 149,9 tỷ đồng).
Bạc Liêu bổ sung dự án nâng cấp đê biển Đông và cống qua đê

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phần bổ sung Dự án gồm 8 gói thầu với tổng mức đầu tư phần bổ sung là 76,244 tỷ đồng. Gói thầu xây lắp chính của dự toán bổ sung là Gói thầu XL02 Thi công xây dựng cống (Chiên Túp 1, Chiên Túp 2, Cồn Thăng, Trường Sơn), hạng mục phục vụ cống và thiết bị có giá dự toán 72,8 tỷ đồng sẽ bắt đầu lựa chọn nhà thầu vào quý II/2021.