(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí 2, phường Lam Hạ.
Bán đấu giá 38 lô đất tại Lam Hạ, Hà Nam

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án được phân chia làm 38 lô đất với tổng diện tích 2.945,8 m2. Giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá là 24,772 tỷ đồng.

Thời gian lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên từ ngày 28/1 - 8/2/2020. Ngoài các tiêu chí bắt buộc được quy định tại Luật Đấu giá tài sản, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Phủ Lý yêu cầu tổ chức đấu giá phải có bản cam kết về tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp có lỗi, vi phạm quy định về đấu giá tài sản; có phương án giải quyết đối với khiếu nại, tố cáo của người tham gia đấu giá trong thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Có trách nhiệm giải trình với các cơ quan hữu quan và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá cũng như các thông tin liên quan đến người trúng đấu giá.

Trường hợp có trên 1 đơn vị đăng ký đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thì đơn vị nào có mức đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn.