Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc thông báo mời chào giá trang thiết bị y tế thuộc Dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự án Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc, với nội dụng cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc. Địa chỉ: Số 8 đường Lý Thái Tổ, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Thông tin liên hệ của cơ quan, người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Ngọc Anh. Số điện thoại: 0973.680.108.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kinh tế - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nhận qua địa chỉ email: anhtran0191@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 05/5/2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Theo phụ lục I đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc .

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Khoảng 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và theo tiến độ thực hiện dự án. Thời gian gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu. Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành: Tối thiểu 06 tháng. Bảo trì trong thời gian bảo hành: Tối đa 3 tháng/lần.

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định của Chủ đầu tư và tiến độ giải ngân của dự án.

5. Các yêu cầu khác:

- Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

+ Báo giá theo mẫu báo giá mẫu số 01 - Phụ lục II.

+ Bảng đáp ứng yêu cầu mời chào giá: Mẫu số 02 - Phụ lục II.

+ Tài liệu kỹ thuật có liên quan: Catalogue bản tiếng Anh và tiếng Việt, USB chứa nội dung tài liệu kỹ thuật có liên quan.

- Các đơn vị chào rõ: Model/ký mã hiệu; hãng/nước sản xuất; hãng/nước chủ sở hữu; giá trúng thầu công khai trên cổng thông tin BYT theo hoặc hợp đồng tương tự (nếu có).

- Hãng sản xuất, nhà cung cấp (sau đây gọi tắt là các đơn vị) phải lập báo giá, bảng đáp ứng tính năng kỹ thuật chi tiết của hàng hoá theo mẫu phụ lục II, thiết bị do đơn vị chào đảm bảo theo đúng thứ tự so với yêu cầu của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc tại phụ lục I.

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá mức độ đáp ứng kỹ thuật của hàng hoá, thiết bị của các đơn vị chào dựa trên bảng kê khai thông số kỹ thuật do đơn vị tự khai, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác các nội dụng kê khai.

- Yêu cầu cấu hình, tính năng kỹ thuật nêu tại phụ lục III là các thông số yêu cầu tham khảo để Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng dự toán mua sắm. Các đơn vị có thể chào loại thiết bị, hàng hoá tương đương hoặc tốt hơn đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu kỹ thuật chuyên môn của đơn vị sử dụng.

- Trường hợp thiết bị, hàng hoá của đơn vị chào không đáp ứng đủ cấu hình theo yêu cầu, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị đơn vị vẫn thực hiện chào giá và ghi chú rõ các tiêu chí không đáp ứng, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc sẽ xem xét tổng thể các yếu tố tiêu chí kỹ thuật, giá chào của các đơn vị. Nếu các yếu tố không đáp ứng không ảnh hưởng nhiều đến tính năng, công dụng của thiết bị, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chấp nhận báo giá của các đơn vị để phù hợp với thực tế thiết bị, hàng hoá trên thị trường nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn và định mức mua sắm của dự án.

- Để đánh giá đáp ứng về cấu hình kỹ thuật của hàng hoá, thiết bị do các đơn vị chào giá so với yêu cầu cơ bản của dự án, kính đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ các yêu cầu và làm theo đúng các hướng dẫn, yêu cầu tại các phụ lục đính kèm thông báo này. Các báo giá không cung cấp đủ thông tin theo yêu cầu tại các phụ lục thì Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc không đủ căn cứ để tổng hợp xem xét, lựa chọn.

- Các đơn vị cung cấp bảng chào báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc được người đại diện theo pháp luật uỷ quyền và được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào cấu hình, thông số kỹ thuật và gửi kèm theo USB lưu trữ các tài liệu chào giá, cấu hình, thông số kỹ thuật bản word/excel.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc rất mong nhận được báo giá, cấu hình, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp trang thiết bị y tế và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Tải file đính kèm tại đây.

Tin cùng chuyên mục