Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 08: Cung cấp, lắp đặt thiết bị y tế thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Võ Xuân Công - Trưởng phòng KH-TH. Số điện thoại: 0907.162.937; Email: voxuancongbql@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Số 504 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng ngãi. Điện thoại: 0255.3828760.

- Nhận qua email: muasamtaptrungbql@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 22 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 12 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 22 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế: Bảng mô tả đính kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Vận chuyển và bàn giao tại Bệnh viện Đa khoa Đặng Thùy Trâm, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 180 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

a) Tạm ứng: Tối đa 30% giá trị hợp đồng.

b) Thanh toán.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán theo từng đợt giao hàng, sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ, biên bản bàn giao và nghiệm thu.

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

Tải phụ lục đính kèm tại đây

Tin cùng chuyên mục