Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long thông báo thuê tư vấn thẩm định giá vật tư, thiết bị

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các tổ chức/đơn vị tư vấn.

Căn cứ Quyết định số 3712/QĐ-UBND, ngày 09/12/2023 của UBND thành phố Hạ Long về việc phê duyệt Dự án Xây dựng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh tại xã Hòa Bình.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long đang lập, trình thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trong đó có một số vật tư và thiết bị đặc thù, để có cơ sở thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long có nhu cầu thuê tổ chức/đơn vị thực hiện các công việc tư vấn thẩm định giá (có danh mục vật tư, thiết bị kèm theo).

Các tổ chức/đơn vị tư vấn có khả năng, nhu cầu tham gia đề nghị cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực gửi về Ban theo thông tin như sau:

Thời hạn nhận thông tin: Từ ngày đăng thông báo đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 04/6/2024.

Địa chỉ nhận thông tin: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long. Địa chỉ: Ngõ 18 đường Trần Phú, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ phận thường trực: Bà Ngô Thị Huyền - SĐT: 0985.402.102.

Hình thức nhận hồ sơ: 01 bộ hồ sơ bản cứng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long trân trọng thông báo.

Tải danh mục vật tư, thiết bị kèm theo tại đây.

Tin cùng chuyên mục