Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo đính chính thông tin đã đăng tải

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo đính chính thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Thông báo mời chào giá số 572/BVCR-KD, ngày 17/11/2023 cho gói thầu mua sắm: Gói thầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao lần 1 năm 2024 của Bệnh viện Chợ Rẫy được đăng tải trên Báo Đấu thầu tại đường link https://baodauthau.vn/benh-vien-cho-ray-moi-bao-gia-post146678.html (ngày 17/11/2023) và trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Chợ Rẫy http://choray.vn/Default.aspx?tabid=135&ID=11568.

2. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Nay, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo đính chính với nội dung như sau:

10 mục mời báo giá điều chỉnh các nội dung về tên, đơn vị tính, tính năng kỹ thuật.

Chi tiết các mục sau điều chỉnh đính kèm thông báo này.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

Tải file đính kèm

Tin cùng chuyên mục