Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thông báo yêu cầu báo giá

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế dùng trong lĩnh vực ngoại khoa và mua sắm hóa chất, sinh phẩm y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 266 Hùng Vương, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Nguyễn Thị Minh Thuận - Số điện thoại: 0913.411.151 hoặc Nguyễn Thị Hương - Số điện thoại: 0946.280.185; Email: minhthuan5012@gmail.com hoặc nguyenthihuong281@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Cách tiếp nhận báo giá: Qua đường công văn.

- Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, số 266 Hùng Vương, P. Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

- Từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 11 năm 2023 đến trước 15 giờ 00 ngày 01 tháng 12 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết mô tả tại phụ lục I và phụ lục II.

2. Địa điểm giao hàng: Tầng 1 - Khu nhà G - Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 5 - 7 ngày sau khi nhận được dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Số lần thanh toán: Theo số lần nghiệm thu từng đợt.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được biên bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan theo quy định.

5. Công ty cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

6. Các yêu cầu khác: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của trang thiết bị y tế báo giá (nếu có).

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.

Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm tại đây

Tin cùng chuyên mục