Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông báo mời chào giá dịch vụ tư vấn

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các đơn vị có năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được Bộ Y tế phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 4278/QĐ-BYT ngày 17/11/2023, với các nội dung cụ thể như sau:

Tên dự án: Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Người quyết định đầu tư: Bộ Y tế.

Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Mục tiêu của đầu tư:Mua sắm bổ sung một số trang thiết bị y tế để nâng cao năng lực xét nghiệm, hồi sức cấp cứu, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác, đồng thời tăng cường khả năng thu dung điều trị ca bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác, đáp ứng kịch bản dịch bệnh gia tăng, hạn chế chuyển tuyến, hạn chế tối đa người bệnh tử vong; đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Y tế.

Quy mô đầu tư: Đầu tư một số trang thiết bị y tế gồm các nhóm thiết bị xét nghiệm, nhóm thiết bị hồi sức, cấp cứu và nhóm thiết bị chẩn đoán, kiểm soát nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

(chi tiết danh mục trang thiết bị tại phụ lục kèm theo).

Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Nhóm dự án: Nhóm C.

Số bước thiết kế: 02 bước.

Phương án kỹ thuật, công nghệ: Công nghệ, cấu hình, thông số kỹ thuật hiện đại, tiên tiến, các trang thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2023; đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương.

Hình thức đầu tư: Đầu tư mua sắm mới.

Tổng mức đầu tư của dự án: 30.971.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn),trong đó:

- Chi phí tư vấn đầu tư: 759.000.000 đồng;

- Chi phí thiết bị: 30.175.000.000 đồng;

- Chi phí khác: 37.000.000 đồng.

Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện, trong đó bao gồm:

- Nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: 30.000.000.000 đồng;

- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện: 971.000.000 đồng.

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến khi kết thúc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 của Quốc hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Để chuẩn bị cho việc trình triển khai thực hiện dự án theo quy định. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam xin thông báo đến các đơn vị có năng lực kinh nghiệm chào giá 03 gói dịch vụ tư vấn:

1. Tư vấn lựa chọn cấu hình thông số kỹ thuật trang thiết bị.

2. Tư vấn thẩm tra kết quả lựa chọn cấu hình thông số kỹ thuật trang thiết bị.

3. Tư vấn thẩm định giá trang thiết bị.

Địa chỉ nhận hồ sơ:Gửi về Văn thư Bệnh viện. Đ/c: Thôn Nam Sơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (các đơn vị cung cấp báo giá phải ghi tiêu đề kèm theo số thông báo bên ngoài bì thư “Báo giá theo thông báo hoặc theo yêu cầu báo giá số 702/TB-BV, ngày 22/02/2024 về việc chào giá dịch tư vấn… của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ban hành).

Thời gian nhận bảng chào giá/báo giá: Từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 04/3/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Mọi thông tin cần liên hệ: Phòng VT-TBYT - Số điện thoại: 0235.3870390 (nhánh lẻ 2500) trong giờ hành chính.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý đơn vị/Quý công ty.

Trân trọng thông báo.

PHỤ LỤC

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Thông báo số: 702/TB-BV ngày 702 tháng 02 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam)

Stt

Tên trang thiết bị

Đơn vị

Số lượng

1

Tủ thao tác PCR.

Cái

1

2

Máy ly tâm ≥ 13.000 vòng/phút.

Cái

1

3

Máy ly tâm ≥ 4.000 vòng/phút.

Cái

2

4

Máy cấy máu tự động ≥ 40 mẫu/lần.

Cái

1

5

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động hoàn toàn ≥ 1200 test/h.

Cái

1

6

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn ≥ 400 test/h.

Cái

1

7

Máy xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn ≥ 170 test/h.

Cái

1

8

Máy phân tích khí máu tự động.

Cái

1

9

Máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn ≥ 11 thông số.

Cái

1

10

Máy xét nghiệm đông máu tự động ≥ 100 xét nghiệm/giờ.

Cái

1

11

Máy xét nghiệm huyết học tự động ≥ 24 thông số.

Cái

1

12

Máy định nhóm máu Gelcard tự động ≥ 80 mẫu/giờ

Cái

1

13

Hệ thống vận chuyển mẫu.

Hệ thống

1

14

Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 7 thông số.

Cái

8

15

Máy chạy thận nhân tạo.

Cái

6

16

Máy chạy thận nhân tạo HDF online.

Cái

1

17

Máy lọc máu liên tục.

Cái

1

18

Máy siêu âm Doppler màu có chức năng đo độ đàn hồi mô.

Cái

1

19

Máy giặt công nghiệp ≥ 35 kg.

Cái

1

Tải thông báo về việc mời cháo giá dịch vụ tư vấn số: 702/TB-BV ngày 22/02/2024 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam tại đây.

Tin cùng chuyên mục