Thời gian phát hành trong quý III, lãi suất và kỳ hạn trái phiếu sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (HoSE: CII) thông qua việc phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ thành một hoặc nhiều đợt. Kỳ hạn trái phiếu, mệnh giá sẽ do Chủ tịch HĐQT quyết định. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Tiền thu được từ đợt phát hành nhằm tăng quy mô vốn, cơ cấu lại các khoản nợ hoặc thực hiện các chương trình đầu tư. CII dự kiến thời gian phát hành trong quý III hoặc thời điểm phù hợp theo quyết định của Chủ tịch HĐQT.

Mới đây, CII cũng đã thông báo phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn 3 năm, phát hành trong tháng 7. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, gồm 11% cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo là tổng của 3,5%/năm và lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu là lãi tiền gửi tiết kiệm tính cuối kỳ áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng do TPBank công bố.

Tính từ đầu năm, CII đã phát hành tổng cộng khoảng 2.000 tỷ đồng trái phiếu, trong đó có 1.150 tỷ đồng trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi GuarantCo - công ty dịch vụ bảo lãnh đa quốc gia thuộc PIDG, được tài trợ bởi 5 nước là Anh, Úc, Thụy Sĩ, Thụy Điển và Hà Lan.

Theo NDH