(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 103/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam.

Cụ thể, Công ty CP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam bị phạt tiền với số tiền 70 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty CP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Báo cáo thường niên năm 2019, Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020.