Công ty CP Dược phẩm 2/9 thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Kính gửi: Các nhà thầu.

1. Số hiệu gói thầu: ME.02.

2. Bên mời thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 2/9. Địa chỉ nhà máy: Số 930C4, đường C - Khu công nghiệp Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Công ty chúng tôi mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện tham dự gói thầu như sau:

3. Nội dung chính của gói thầu:

Tên/số hiệu gói thầu: Gói thầu ME.02 (Hệ thống xử lý nước tinh khiết và Hệ thống xử lý khí nén sạch thuộc công trình Nhà máy Sản xuất thuốc Độc Tế Bào và Kìm Tế Bào, đạt tiêu chuẩn EU-GMP). Được chia ra làm 2 gói thầu nhỏ như sau:

- ME.02RO: Bao gồm một Hệ thống xử lý nước tinh khiết, hệ bồn lưu trữ và hệ đường ống phân phối đến các vị trí sử dụng. Đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

- ME.02.KN: Bao gồm một Hệ thống xử lý khí nén sạch, hệ bồn lưu trữ và hệ đường ống phân phối đến các vị trí sử dụng. Đạt tiêu chuẩn EU-GMP.

Nhà thầu có thể tham dự một trong hai gói thầu hoặc cả hai gói thầu nêu trên.

4. Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6.Quy định về hồ sơ thầu:

Công ty chúng tôi sẽ nhận hồ sơ năng lực để xem xét, đánh giá năng lực của nhà thầu. Các nhà thầu đủ năng lực theo yêu cầu, Công ty chúng tôi sẽ mời đến nhà máy nhận hồ sơ, bản vẽ kỹ thuật và các yêu cầu kỹ thuật để nhà thầu thực hiện chào giá.

Các nhà thầu không đạt yêu cầu về năng lực sẽ không được tham gia chào giá.

6.1 Hồ sơ năng lực quy định chung cho 2 gói thầu ME.02RO & ME.02KN:

- Hồ sơ giới thiệu về Công ty.

- Bản photocopy có công chứng giấy phép kinh doanh của Công ty.

- Báo cáo tài chính đã gửi cho cơ quan thuế hoặc đã kiểm toán trong 03 năm 2020; 2021 và 2022 (nhà thầu nước ngoài có thế sử dụng các tài liệu tương đương để chứng minh tài chính).

6.2 Hồ sơ năng lực kỹ thuật của gói thầu ME.02RO (hệ thống xử lý nước tinh khiết):

a. Áp dụng cho nhà thầu Việt Nam:

- Đã thiết kế và thi công 03 (ba) Hệ thống xử lý nước tinh khiết của 3 (ba) nhà máy, đạt tiêu chuẩn EU-GMP (đính kèm bản photocopy biên bản nghiệm thu của các công trình này).

- Chứng minh bằng hình ảnh nhà thầu có trang bị (sở hữu) máy hàn tự động ORBITAL quĩ đạo xoay tròn 360o. Chụp hình mối hàn vi sinh bằng máy hàn tự động ORBITAL quĩ đạo xoay tròn 360o (hình chụp mối hàn ghép hai đầu ống). và một bộ hồ sơ đánh giá chất lượng mối hàn, với tối thiểu 20 (hai mươi) mối hàn bằng phương pháp chụp phim RT (chụp ảnh phóng xạ), của một trong 3 (ba) công trình nêu trên.

- 01 (một) hình ảnh hệ thống đại diện một trong ba công trình nêu trên.

b. Áp dụng cho nhà thầu nước ngoài:

- Chứng minh đã cung cấp hệ thống cho các nhà máy sản xuất dược phẩm tại Châu Âu.

- Chứng minh bằng hình ảnh cho một hệ thống.

- Nếu nhà thầu đã từng cung cấp cho nhà máy sản xuất dược phẩm tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn EU-GMP thì yêu cầu bổ sung hồ sơ sau:

+ Hình ảnh tổng quan hệ thống.

+ Biên bản nghiệm thu (bản photocopy).

6.3 Hồ sơ năng lực kỹ thuật của gói thầu ME.02KN (Hệ thống khí nén sạch):

Chứng minh bằng hình ảnh nhà thầu có trang bị (sở hữu) máy hàn tự động ORBITAL quĩ đạo xoay tròn 360o. Chụp hình mối hàn vi sinh bằng máy hàn tự động ORBITAL quĩ đạo xoay tròn 360o (hình chụp mối hàn ghép hai đầu ống). và một bộ hồ sơ đánh giá chất lượng mối hàn, với tối thiểu 20 (hai mươi) mối hàn bằng phương pháp chụp phim RT (chụp ảnh phóng xạ), của một trong các công trình mà nhà thầu đã thi công hệ đường ống vi sinh.

6.4 Thời hạn nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 27/11/2023 đến 16h30 ngày 07/12/2023.

6.5 Địa chỉ nộp hồ sơ:

Nhà thầu quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (bản giấy và USB) về địa chỉ sau:

- Nơi nhận: Phòng Hành chính nhân sự - Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9.

- Địa chỉ: Số 930C4, đường C - Khu công nghiệp Cát Lái, TP. Thủ Đức, TP.HCM.

Hồ sơ phải được niêm phong, trên phong bì ghi rõ: HỒ SƠ NĂNG LỰC - THAM DỰ GÓI THẦU ME.02 cùng tên, địa chỉ, số điện thoại, email của nhà thầu.

Nhà thầu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ:

- Bà Nguyễn Thị Lưu Hiền - Số điện thoại: 0903.947.527.

- Ông Huỳnh Ngọc Bình - Số điện thoại: 0938.991.771.

Trân trọng thông báo.

Tin cùng chuyên mục