(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Giao thông Long An do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An sở hữu như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Giao thông Long An

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….

Vốn điều lệ: 18.468.909.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     1.210.491 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 11/05/2018

Giá khởi điểm:      16

Lãi suất trần:

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  1

Bước giá:    1

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 1.210.491 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         904.976 cổ phần

Ngày phát hành:  11/05/2018