(BĐT) - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang

Doanh nghiệp chủ sở hữu:       Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang

Giới thiệu về doanh nghiệp:    Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Xây dựng công trình công ích; Tái chế phế liệu; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Lắp đặt hệ thống điện; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;…

Vốn điều lệ: 198.930.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá:     9.569.000 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 18/04/2018

Giá khởi điểm:      10.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  100 cổ phần

Bước giá:    100 đồng

Khối lượng tối thiểu:      100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 9.569.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua:         9.569.000 cổ phần

Ngày phát hành:  18/04/2018