(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cổ phần Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông

Địa chỉ: Số 45 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh: Huy động vốn; Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ...

Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 13.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:      6.672.444 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     căn cứ Quy chế bán đấu giá cổ phần của Ngân hàng TMCP  Phương Đông do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hữu

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ 8h30 ngày 21/03/2018 đến 15h30 ngày 10/04/2018 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 - 17h00 các ngày làm việc

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian:          Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 13/04/2018

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian:          10h00 ngày 17/04/2018

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần:      Từ ngày 18/04/2018 đến 16 giờ ngày 27/04/2018

Thời gian hoàn tiền đặt cọc:    Từ ngày 19/04/2018 đến ngày 24/04/2018