Đấu giá khoản nợ của Công ty CP Thái Sơn E&C với giá khởi điểm hơn 25,8 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 14/6/2024, Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp tổ chức bán đấu giá nợ do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ủy quyền.

Cụ thể, tài sản đấu giá là khoản nợ của Công ty CP Thái Sơn E&C tại BIDV - Chi nhánh Bà Chiểu, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và dư nợ lãi, phí phát sinh đến thời điểm thực hiện giao dịch mua bán nợ.

Theo đó, tổng dư nợ tạm tính đến ngày 27/5/2024 là hơn 25,82 tỷ đồng, trong đó, dư nợ gốc là 10,68 tỷ đồng; nợ lãi là 15,13 tỷ đồng.

Giá khởi điểm đưa ra là 25,82 tỷ đồng; tiền đặt trước 2,582 tỷ đồng. Thời gian tổ chức đấu giá là 14h00 ngày 14/6/2024 tại Trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp (số 151 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

Tin cùng chuyên mục