(BĐT) - Cục Hải quan TP. Hải Phòng vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) Việt Nam (tầng 1 tòa nhà Packsimex, số 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM) về việc thực hiện Gói thầu Mua sắm bình và một số thiết bị PCCC.
Gói thầu tại Cục Hải quan Hải Phòng: Chấm dứt hợp đồng vì nhà thầu đề xuất đổi hàng

Gói thầu Mua sắm bình và một số thiết bị phòng cháy chữa cháy lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng. Ảnh: Nhã Chi

Cục Hải quan TP. Hải Phòng cho biết, do Nhà thầu không thực hiện một phần nội dung công việc trong hợp đồng đã ký giữa hai bên nên đã bị chấm dứt hợp đồng.

Theo Hợp đồng số 116/HĐMB/2020/HQHP-PCCCVN ngày 11/6/2020, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Việt Nam phải cung cấp bình chữa cháy hãng Renan - Trung Quốc, vòi chữa cháy, lăng phun chữa cháy và ren trong chữa cháy hãng Tomoken - Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày 11/7/2020, Nhà thầu gửi Công văn số 23/CV-2020 đề nghị thay đổi hãng sản xuất hàng hóa, vì tình hình dịch Covid-19 bùng phát mạnh nên nhà máy sản xuất của các hãng nêu trên không đủ hàng hóa để cung cấp cho thị trường.

Cụ thể, Nhà thầu đề nghị thay đổi 8 sản phẩm. Trong đó, 3 sản phẩm của hãng Renan - Trung Quốc đổi sang hãng Samwoo - Trung Quốc, gồm: bình chữa cháy bột ABC MFZL4 của hãng Renan – Trung Quốc (áp suất làm việc 1.2 Mpa) đổi sang hãng Samwoo - Trung Quốc (áp suất làm việc 1.4 Mpa); bình chữa cháy CO2 MT3 của hãng Renan - Trung Quốc (áp suất làm việc 15 Mpa) đổi sang hãng Samwoo - Trung Quốc (áp suất làm việc 17.5 Mpa); bình chữa cháy khí CO2 MT24 của hãng Renan - Trung Quốc (áp suất làm việc 15 Mpa) đổi sang hãng Samwoo - Trung Quốc (áp suất làm việc 17.5 Mpa).

Gói thầu Mua sắm bình và một số thiết bị PCCC lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng, với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, quy trình đánh giá ngược. Ngoài Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Việt Nam, còn có 6 nhà thầu khác nộp báo giá. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Việt Nam có giá chào thầu thấp nhất, đạt về kỹ thuật, được lựa chọn trúng thầu. Theo hợp đồng được ký kết, thời gian thực hiện Gói thầu là 30 ngày với loại hợp đồng trọn gói.

2 sản phẩm của hãng Tomoken - Việt Nam đổi sang hãng Xinzhu - Trung Quốc, gồm: vòi chữa cháy loại 1 của hãng Tomoken - Việt Nam (áp suất làm việc 1.6 Mpa) đổi sang hãng Xinzhu - Trung Quốc (áp suất làm việc 1.7 Mpa); vòi chữa cháy loại 2 của hãng Tomoken - Việt Nam (áp suất làm việc 1.6 Mpa) đổi sang hãng Xinzhu - Trung Quốc (áp suất làm việc 1.7 Mpa).

3 sản phẩm hãng Tomoken - Việt Nam đổi sang hãng khác của Việt Nam, gồm: lăng phun chữa cháy loại 1 của hãng Tomoken - Việt Nam (áp suất làm việc 1.6 Mpa) đổi sang hãng khác của Việt Nam (áp suất làm việc 2.0 Mpa); lăng phun chữa cháy loại 2 của hãng Tomoken - Việt Nam (áp suất làm việc 1.6 Mpa) đổi sang hãng khác của Việt Nam (áp suất làm việc 2.0 Mpa); ren trong chữa cháy của hãng Tomoken - Việt Nam (áp suất làm việc 1.6 Mpa) đổi sang hãng khác của Việt Nam (áp suất làm việc 1.6 Mpa).

Dù Nhà thầu cam kết chất lượng hàng hóa tương đương với hàng đã trúng thầu và không làm thay đổi giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã không đồng ý với đề xuất thay đổi hàng hóa này và đề nghị Nhà thầu thực hiện theo đúng nội dung hợp đồng đã ký. Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, thời hạn Nhà thầu phải trả lời về khả năng đáp ứng yêu cầu về cung cấp hàng hóa theo hợp đồng là đến hết ngày 23/7/2020. Sau đó, Nhà thầu đã có văn bản trả lời Chủ đầu tư về việc không thực hiện được phần công việc còn lại của Hợp đồng và chủ động chuyển số tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Chủ đầu tư.