(BĐT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 27/2020/QD-UBND quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội có quy định mới về đấu giá đất

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại Điều 117 Luật Đất đai. Cụ thể, đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản.

Quỹ đất được sử dụng để đấu giá quyền sử dụng đất là quỹ đất theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2020, thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017 của UBND TP. Hà Nội.