Hà Nội đặt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hà Nội đang xem xét, thông qua chủ trương “Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trong đó, Đề án đưa ra kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình dự án đầu tư.
Xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa: Internet
Xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn.

Trước đó, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố đã có Tờ trình số 212-TTr/BCSĐ ngày 17/4/2021 đề nghị Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thông qua chủ trương “Đề án nghiên cứu, xây dựng khung cơ chế chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo thống kê, hiện tại, trên địa bàn TP. Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ, bao gồm 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư và 306 chung cư cũ độc lập, được xây dựng từ năm 1960 - 1994 và trước năm 1954. Các chung cư xuống cấp, nguy hiểm tập trung chủ yếu tại các quận nội thành và nội đô lịch sử; hiện trạng quản lý, sử dụng phức tạp, đan xen trách nhiệm, quyền sử dụng giữa tư nhân, tổ chức, nhà nước; một số khu có xen kẽ các công trình nhà ở thấp tầng, trụ sở cơ quan, văn phòng, dịch vụ thương mại, hạ tầng xã hội.

Diện tích căn hộ chung cư cũ thường nhỏ <30m2, 30-50m2/căn; tình trạng quá tải số người ở tại các căn hộ không đảm bảo tiêu chuẩn sử dụng; nhiều hộ dân đã tự cơi nới, sửa chữa, ảnh hưởng kỹ thuật và mỹ quan đô thị; có hiện tượng cơi nới lấn chiếm không gian chung; đồng thời, do không được duy tu bảo trì thường xuyên, hệ thống hạ tầng đô thị hư hại, dẫn đến nhiều chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, hư hại nặng, nguy hiểm cho người dân.

Hà Nội cũng đã triển khai rà soát, đánh giá toàn bộ các chung cư cũ theo các mức tình trạng kỹ thuật để lựa chọn kiểm định đối với chung cư cũ có dấu hiệu nguy hiểm cấp độ D. Kết quả rà soát cho thấy, 42 chung cư mức 1, 1.449 chung cư mức 2, 88 chung cư mức 3, 25 nhà còn lại đã được cải tạo, sửa chữa đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hà Nội đã tổ chức kiểm định 401 chung cư, gồm: 148 chung cư cấp B; 245 chung cư cấp C; 8 chung cư cấp D (trong đó, 2 nhà cấp D đã hoàn thành cải tạo, xây dựng lại và đưa vào sử dụng là C1 Thành Công và B6 Giảng Võ). Hà Nội cũng cho biết, cơ chế trước đây thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo 3 mô hình sử dụng nguồn vốn: vốn ngân sách, vốn ngoài ngân sách có sự hỗ trợ từ Thành phố và vốn ngoài ngân sách.

Đến nay, 18 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 14 dự án đang triển khai, các chung cư cũ còn lại chậm triển khai hoặc chưa có nhà đầu tư đề xuất. Quá trình triển khai cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc về rà soát, kiểm định và lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư; quy hoạch; trong lựa chọn nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; về tạo lập quỹ nhà tạm cư; ưu đãi đầu tư...

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn vướng mắc quá trình triển khai thực hiện, Đề án đã đưa ra các nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, ban hành Kế hoạch tổng rà soát, kiểm định các nhà chung cư cũ. Trong đó, từ năm 2021 - 2022, thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2 đã được Thành phố chấp thuận (83 nhà thuộc các khu; 43 nhà độc lập, đơn lẻ); rà soát, kiểm định 19 khu chung cư cũ đã báo cáo ý tưởng quy hoạch (có nhà nguy hiểm cấp D, cấp C cận D). Từ năm 2021 - 2025, tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định chi tiết đối với toàn bộ các chung cư còn lại.

Ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình dự án đầu tư. Kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án; lựa chọn nhà đầu tư; công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư; tạo lập quỹ nhà tạm cư; ưu đãi đầu tư.

Tin cùng chuyên mục