Trước tình trạng giải ngân đầu tư công chậm, và lưu lượng xe trên đường giảm do phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có đề xuất thành phố cho một số dự án giao thông được thi công vào ban ngày.
Hà Nội thi công dự án giao thông vào ban ngày để... tăng giải ngân

Dự án hầm chui Lê Văn Lương - công trình trọng điểm giảm ùn tắc gia thông Hà Nội

Đề xuất của Sở GTVT Hà Nôi cho biết, thực hiện chủ trương của UBND thành phố về một số giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, Sở GTVT Hà Nội đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép một số công trình giao thông đủ điều kiện được thi công ban ngày. Khi được thi công, các công phải trừ giờ cao điểm (sáng từ 6 giờ đến 9 giờ; chiều từ 16 giờ đến 19 giờ 30phút).

Mục đích của việc này là nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm công tác giải ngân vốn đầu tư công được giao năm 2021, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, theo quy định của thành phố, các công trình xây dựng trên địa bàn Hà Nội hiện chỉ được phép thi công từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, các xe chở nguyên, vật liệu chỉ được phép vào thành phố từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Tuy nhiên, hiện nay, do thành phố đang trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và học sinh, sinh viên đang nghỉ hè, cho nên mật độ phương tiện giao thông giảm.

Với xe chở nguyên vật liệu xây dựng, Sở GTVT cũng đề xuất: được phép đi vào thành phố từ 19 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng hôm sau (hiện nay là 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau), phục vụ công tác thi công, giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải. Thời gian thực hiện nội dung này đến hết ngày 31/8/2021.

Theo Tiền Phong