(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) sẽ đăng ký bán đấu giá toàn bộ 564.480 cổ phần của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 18, tương đương với 10,724% vốn. Với giá khởi điểm là 21.000 đồng/CP, số tiền mà Handico dự kiến thu về là hơn 11,8 tỷ đồng.
Handico thoái vốn khỏi Công ty Đầu tư Hạ tầng 18

Ảnh Internet

Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2016, Đầu tư Hạ tầng 18 đạt gần 50,3 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 31,39% so với 2015. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng thêm 129% so với năm 2015, đạt hơn 4,4 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt 6,45 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 83% kế hoạch đề ra cho cả năm 2017 (3,52 tỷ đồng).

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng 18 có vốn điều lệ hơn 52,6 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây lắp, tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư...