Ngày 6/1: Có 17 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 06/01/2016, có 17 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 6/1: Có 17 thông báo không hợp lệ
Ngày 6/1: Có 17 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Trong thông báo KHLCNT của Công ty Lưới điện cao thế TP. Hà Nội cho dự án “Mua vật tư cấp cho đội QLVH 5”, thông báo KHLCNT của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cho dự án “Nâng công suất TBA 110kV Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2” và thông báo KHLCNT của Trường Mầm non Khương Trung (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo, làm mới hệ thống cửa, mái tôn và chống thấm mái Trường Mầm non Khương Trung” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là tổng số ngày thực hiện như 15 ngày, 40 ngày, 45 ngày hay 60 ngày. 

Thông báo KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho dự án “Cung cấp đồ dùng điện, nước và thiết bị tin học năm 2016” và thông báo KHLCNT của UBND huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cho dự án “Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là năm 2016. 

Trong thông báo KHLCNT của Ban QLDA Xây dựng các công trình giao thông, công nghiệp, trụ sở làm việc và hạ tầng kỹ thuật huyện Mỹ Đức (TP. Hà Nội) cho dự án “Cải tạo nâng cấp đường, hệ thống thoát nước từ TL419 đến đường trục xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội”, thông báo KHLCNT của UBND thành phố Thái Nguyên cho dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên”, thông báo KHLCNT của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Kiên Giang cho dự án “Agribank chi nhánh Ba Hòn Kiên Giang” và thông báo KHLCNT của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cho dự án “Mua sắm thiết bị truyền thông cho chi nhánh” đều không nêu nội dung của các gói thầu.

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quá muộn so với quy định: Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt từ tháng 9/2015, thậm chí từ năm 2008, 2011, 2013 và năm 2014, nhưng đến ngày 06/01/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Vườn quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau) cho dự án “Đầu tư xây dựng Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau” được phê duyệt tại Văn bản số 936/QĐ-UBND ngày 12/06/2008; Thông báo KHLCNT của Tổng công ty Đông Bắc cho dự án “Điểm du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp” được phê duyệt tại Văn bản số 3810/QĐ-ĐB ngày 26/10/2011; Thông báo KHLCNT của UBND huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre) cho dự án “Trung tâm chính trị hành chính huyện Giồng Trôm” được phê duyệt tại Văn bản số 1989/QĐ-UBND ngày 30/10/2013; Thông báo KHLCNT của Ban QLDA huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) cho dự án “Trường Mẫu giáo Hoa Cúc huyện Thống Nhất” được phê duyệt tại Văn bản số 3599/QĐ-UBND ngày 31/10/2013; Thông báo KHLCNT của Bộ Y tế cho dự án “Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế” được phê duyệt tại Văn bản số 192/QĐ-BYT ngày 16/01/2014; Thông báo KHLCNT của UBND thành phố Thái Nguyên cho dự án “Cải tạo hạ tầng khu dân cư phố Cột Cờ, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 2837 ngày 05/12/2014 và cho dự án “Cải tạo hạ tầng khu dân cư tổ 4, 5, 6 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên” được phê duyệt tại Văn bản số 2836 ngày 05/12/2014; Thông báo KHLCNT của UBND thành phố Đà Nẵng cho dự án “HTKT khu tái định cư phía Bắc Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải” được phê duyệt tại Văn bản số 2215/QĐ-UBND ngày 08/04/2014; Thông báo KHLCNT của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho dự án “HTKT khu dân cư làng cá Nại Hiên Đông” được phê duyệt tại Văn bản số 6891/QĐ-UBND ngày 22/09/2015 và cho dự án “Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Phong Bắc - Hòa Thọ” được phê duyệt tại Văn bản số 6046/QĐ-UBND ngày 03/10/2003. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.

Ban biên tập

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục