Ngày 12/7/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi - Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 12/7/2019 do Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tin cùng chuyên mục