Ngày 20/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 20/7/2019 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh. Địa chỉ: Kiệt 38, Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 09, đường Lê Quý Đôn, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian, địa điểm công bố giá trả giá: Vào lúc 8h00 ngày 20/07/2019. Tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (Số 09, đường Lê Quý Đôn, TP Đông Hà).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Người tham gia đấu giá trực tiếp xem tài sản kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30 ngày 17/07/2019 (tại khu đất B1 - Dự án Đường vành đai Cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (đường Trần Bình Trọng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo, niêm yết đến hết 16h30ngày 16/7/2019. Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh (Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) hoặc Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị (số 09, đường Lê Quý Đôn, TP Đông Hà). Riêng ngày 17/7/2019 mua hồ sơ Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị. (Buổi sáng bắt đầu từ lúc7h30 đến 11h00; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30)

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp hồ sơ đấu giá vào ngày17/7/2019 (Buổi sáng bắt đầu từ lúc 7h30 đến 11h00; Buổi chiều bắt đầu vào lúc 14h00 đến 16h30) tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị (số 51 đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà). Thời gian kết thúc nộp phiếu trả giá đến 16h30 ngày 17/7/2019.

7. Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: (Chi tiết cụ thể bao gồm) 

Số TT

Số Lô

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm

(đồng)

Ký quỹ

(Đồng)

Phí hồ sơ
(đồng)

Ghi chú

01

1

603,1

2.291.780.000

280.000.000

500.000

Mặt tiền đường Trần Bình Trọng

02

2

667,7

2.670.800.000

280.000.000

500.000

Mặt tiền đường Trần Bình Trọng

03

4

667,7

2.670.800.000

280.000.000

500.000

Mặt tiền đường Trần Bình Trọng

04

7

610,8

2.321.040.000

280.000.000

500.000

Mặt tiền đường HoàngThị Ái

05

8

641,4

2.437.320.000

280.000.000

500.000

Mặt tiền đường Hoàng Thị Ái

06

9

820,8

3.119.040.000

280.000.000

500.000

Mặt tiền đường Hoàng Thị Ái

Tổng cộng

4.011,5

15.510.780.000

Tổng giá khởi điểm: 15.510.780.000 đồng

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ, năm trăm mười triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng.)

8. Thời gian, địa điểm nộp tiền ký quỹ (tiền đặt trước).

- Thời gian: Ngày 15, 16, 17/7/2019 (trong giờ hành chính). Thời gian kết thúc nộp tiền ký quỹ vào lúc 16h30 ngày 17/7/2019.

- Địa điểm: Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị (Số 51 đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà).Số tài khoản : 0771.000.60.50.80. Tên tài khaonr: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh.

Lưu ý: Người tham gia đấu giá đăng ký bao nhiêu lô đất thì nộp tiền ký quỹ tương ứng với số lô đăng ký.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký gia đấu giá:

* Điều kiện: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016

- Người tham gia đấu giá phải cam kết thực hiện đúng quy hoạch, mục đích sử dụng đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định;

- Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; Một tổ chức chỉ được cử một đại diện thamgia đấu giá. 

* Cách thức đăng ký:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của khách hàng được cho vào phong bì đã niêm phong trực tiếp bỏ vào thùng phiếu đặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Quảng Trị (Số 51 đường Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà). Hồ sơ bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá, phiếu trả giá (mẫu Công ty phát hành).

- Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo)

- Giấy nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng.

- Phí mua hồ sơ đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên. Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Minh điện thoại: 0233.3577.989. DĐ: 0911.465.989.

Tin cùng chuyên mục