(BĐT) - Liên danh Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Thành An vừa được chỉ định thực hiện Gói thầu số 1.3 Thi công rà phá bom mìn, vật nổ của Dự án thành phần 3 Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
Liên danh Lũng Lô - Trường Sơn - Thành An trúng gói thầu rà phá bom mìn hơn 141 tỷ đồng

Liên danh Lũng Lô - Trường Sơn - Thành An trúng gói thầu rà phá bom mìn thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

Giá trúng thầu là 141,337 tỷ đồng, giảm 736.000 đồng so với giá gói thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là 285 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu này được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lần 1 ngày 13/11/2020 với thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là vào tháng 11/2020, sau đó được điều chỉnh lùi sang tháng 3/2021. Tại Quyết định số 569/QĐ-TCTCHKVN ngày 4/3/2021 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, giá gói thầu được điều chỉnh từ 157,115 tỷ đồng giảm xuống còn 141,338 tỷ đồng và chuyển từ loại hợp đồng trọn gói sang hợp đồng theo đơn giá cố định.

3 nhà thầu thuộc Liên danh là những “ông lớn” trong ngành xây dựng. Chỉ tính riêng lĩnh vực rà phá bom mìn, vật nổ, theo dữ liệu của Báo Đấu thầu, kể từ năm 2016 đến nay, Nhà thầu Lũng Lô được công bố trúng 182 gói thầu, Nhà thầu Trường Sơn trúng 148 gói thầu, Nhà thầu Thành An trúng 23 gói thầu.