(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/11/2019 theo đề nghị của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Giang. Địa chỉ: Đường Xương Giang, phường Xương Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, như sau:

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất 54,1 m2 và toàn bộ tài sản gắn liền với đất. Địa chỉ: Tổ 1, khu 34, xã Song Mai, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, được UBND TP. Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số AD 101405 ngày 02/11/2005 cho ông Nguyễn Văn Bắc, bà Nguyễn Thị Hường.

Giá khởi điểm: 643.093.000 đồng.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến 16h30, ngày 07/11/2019 tại trụ sở Công ty DHL và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL ngày 07, 08, 11/11/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: 09 giờ 00 phút, ngày 12/11/2019 tại trụ sở Công ty DHL.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. Địa chỉ: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Điện thoại: 02043.525.676; Email: daugiadhl@gmail.com.