(BĐT) -Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2019 do Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá gồm: 185 chiếc xe mô tô, gắn máy (Trong đó: 89 chiếc xe mô tô để đăng ký, sử dụng lại và 96 chiếc xe mô tô phế liệu), chi tiết theo bảng kê.

Tổng giá khởi điểm: 218.648.000 đồng (Hai trăm mười tám triệu, sáu trăm bốn mươi tám ngàn đồng).

- Nguồn gốc: Tài sản là tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước.

- Địa chỉ tài sản tại: Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, vào các ngày 15 và 16/7/2019 (theo giờ hành chính) tại Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút ngày 16/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 43.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm số 5000 201 005549 tại Agribank Chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phú ngày16/7/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định theo quy định; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 19/7/2019 tại Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.

Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 9
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 10
Ngày 19/7/2019, đấu giá tang vật vi phạm bị tịch thu đấu giá sung quỹ nhà nước tại tỉnh Gia Lai ảnh 11