(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/7/2019 do Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông ủy quyền như sau:

1) Tên tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. Địa chỉ: tổ 5, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

2) Người có tài sản đấu giá: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông. Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

3) Tên tài sản: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất làm nhà ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên (gồm 06 thửa đất) chi tiết các thửa đất có trong hồ sơ đấu giá.

4) Nơi có tài sản đấu giá: tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

5) Giá khởi điểm, diện tích của tài sản đấu giá.

- Tổng giá khởi điểm (06 thửa đất): 2.925.488.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ chín trăm hai mươi lăm triệu bốn trăm tám mươi tám nghìn đồng chẵn).

- Tổng diện tích (06 thửa đất): 545,8 m2

6) Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ (phát hành hồ sơ) cho người tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 02/7/2019 đến 17 giờ ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông

+ Thửa đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng: Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Thửa đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng: Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ (nộp hồ sơ) đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ ngày 15/7/2019 đến 17 giờ ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 22/7/2019 đến 17 giờ ngày 23/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá là: 60.000.000 đồng/hồ sơ/thửa đất và nộp vào tài khoản số8910201001658 tại Ngân hàng NN&PTNT huyện Điện Biên Đông; Chủ tài khoản: Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá không bị cấm theo quy định khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông trong thời gian quy định.

7) Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Địa chỉ: Tổ 9, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

Chi tiết xin liên hệ

- Công ty Đấu giá Hợp danh Điện Biên. ĐT: 0215 3827 868

- Tổ chức phát triển quỹ đất huyện Điện Biên Đông. ĐT: 0215 3891 939 

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ TẠI TỔ DÂN CƯ SỐ 6, THỊ TRẤN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2019

Stt

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Diện tích

Loại đất

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

1

14

31

83,2

ODT

5.360.000

445.952.000

60.000.000

200.000

2

15

31

83,2

ODT

5.360.000

445.952.000

60.000.000

200.000

3

16

31

83,3

ODT

5.360.000

446.488.000

60.000.000

200.000

4

17

31

97,3

ODT

5.360.000

521.528.000

60.000.000

500.000

5

18

31

99,3

ODT

5.360.000

532.248.000

60.000.000

500.000

6

19

31

99,5

ODT

5.360.000

533.320.000

60.000.000

500.000

Tổng cộng

545,8

2.925.488.000

360.000.000

2.100.000