(BĐT) - Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông và khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 27/12/2019 như sau:

I. Số lượng, đặc điểm thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và vị trí địa điểm nơi có thửa đất đấu giá, người có tài sản đấu giá:

1. Số lượng lô đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có đất đấu giá:

a. Phường An Đông: 05 lô đất thuộc Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tại đường Âu Lạc.

b. Phường Kim Long: Khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp giáp với Khu dân cư Kim Long giai đoạn 5.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất:

a. Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông: Đất quy hoạch phân lô; Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

b. Khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28: Hạ tầng kỹ thuật theo hiện trạng đất thấp trũng, người mua tự san lấp mặt bằng; Người mua liên hệ với cơ quan chức năng để đăng ký đấu nối với hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước hiện có trong khu vực.

5. Thông tin quy hoạch:

a. Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông:

* Quy hoạch sử dụng đất: Quy hoạch phân lô đất ở do UBND Thành phố phê duyệt.

* Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 25/10/2007, cụ thể như sau:

* Chỉ giới xây dựng:

Lùi 3,0m so với chỉ giới đường đỏ, riêng đường 24m và đường 26m chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ. Đối với mương nước chỉ giới xây dựng trùng ranh giới khu đất

* Mật độ xây dựng:

+ Đối với đất ở có diện tích ≤100m2 là: ≤85%.

+ Đối với đất ở có diện tích từ 100m2 đến 200m2 là: ≤75%.

+ Đối với đất ở có diện tích ≥200m2 là: ≤60%.

* Tầng cao công trình:

Nhà ở phân lô tầng cao trung bình từ 2-4 tầng, cao độ sàn tầng 2 là 3,9m, các tầng còn lại 3,6m. Cốt nền so với vỉa hè là 0,45m. Độ vươn tối đa của ban công, ô văng là 1,5m.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

b. Khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long:

* Quy hoạch sử dụng đất: Thuộc quy hoạch khu dân cư (do Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế cung cấp thông tin tại Công văn số 525/PTN&MT ngày 16/6/2016).

* Thông số quy hoạch kiến trúc thực hiện theo quy định quy hoạch xây dựng do Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Huế đề xuất tại Công văn số 2030/QLĐT-QH ngày 16/11/2018 đã được UBND Thành phố Huế thống nhất tại Công văn số 4393/UBND-ĐC ngày 28/11/2018 và được bổ sung làm rõ thêm theo Biên bản làm việc ngày 30/11/2018 giữa Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế và Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Huế, cụ thể như sau:

* Mật độ xây dựng thuần (net-to): quy định theo bảng dưới đây: 

Diện tích lô đất (m2/căn nhà)

≤80

100

200

300

500

≥1000

Mật độ xây dựng tối đa(%)

100

90

75

60

50

40

* Tầng cao: ≤ 03 tầng (≤ 14m).

Cốt khống chế chiều cao các tầng: Quy định khống chế đối với các thửa đất tiếp giáp các trục đường quy hoạch, trục đường có lộ giới ≥9,5m: cốt sàn tầng 1 là +3,9m so với mặt trên của nền nhà; các tầng còn lại là +3,6m. Riêng đối với các trục đường nội bộ có lộ giới <9,5m, không khống chế cốt nền, chiều cao các tầng tuy nhiên việc xây dựng phải đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn xây dựng nhà ở liền kế.

Tất cả các công trình nhà ở có thể xây dựng tầng hầm nhưng phải đảm bảo cốt sàn tầng hầm bằng cốt nền nhà theo quy định.

* Chỉ giới xây dựng:

- Chỉ giới xây dựng đối với tuyến đường quy hoạch 16,5m: lùi ≥4m so với chỉ giới đường đỏ.

- Chỉ giới xây dựng đối với các tuyến đường nội bộ (trường hợp mở đường quy hoạch nội bộ):

+ Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 5,5m đến < 7,5m: trùng chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với các tuyến đường có lộ giới từ 7,5m đến 11,5m: lùi ≥3,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Đối với các tuyến đường có lộ giới từ >11,5m: lùi ≥4,0m so với chỉ giới đường đỏ.

- Chỉ giới xây dựng đối với mương thoát nước (nếu có) hoặc trường hợp không bố trí mương thoát nước: Độ lùi công trình phải đảm bảo khoảng cách giữa 2 dãy nhà liền kế đấu lưng nhau có khoảng cách ≥2m.

- Chỉ giới xây dựng đối với mương thoát nước hiện trạng 2m phía Đông Nam khu đất: trùng mép mương nước.

* Độ vươn của ban công:

- Đối với đường có lộ giới > 15m là 1,4m. 

- Đối với đường có lộ giới từ 12m đến 15m là 1,2m.

- Đối với đường có lộ giới 7m đến 12,0m là 0,9m.

- Đối với đường có lộ giới <7m không được đưa các bộ phận công trình vượt quá lộ giới.

Trong mọi trường hợp, ban công không được vượt quá lộ giới.

* Cốt nền nhà:

- Công trình có chỉ giới xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; cốt xây dựng: +0,20m so với cốt vỉa hè hoặc cốt mặt đường.

+ Công trình có chỉ giới xây dựng lùi ≥3,0m so với chỉ giới đường đỏ; cốt xây dựng: +0,45m so với cốt vỉa hè hoặc cốt mặt đường.

* Yêu cầu, tiêu chí về phân lô, tách thửa và đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

- Điều kiện để tách thửa: Thửa đất mới và thửa đất còn lại có diện tích ≥100,0m2, trong đó kích thước cạnh mặt tiền ≥4,5m; kích thước cạnh tiếp giáp với cạnh mặt tiền (theo hướng vuông góc) ≥10,0m.

- Phương án phân lô, tách thửa và phương án đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được UBND Thành phố Huế thống nhất. (UBND Thành phố Huế sẽ kiểm tra và xác nhận hoàn thành việc đầu tư hạ tầng trước khi cho phép tách thửa).

- Phải đầu tư, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước) bên trong khu đất, đảm bảo điều kiện sinh hoạt, phục vụ dân cư theo tiêu chuẩn hiện hành. Trường hợp mở đường quy hoạch nội bộ: quy định chỉ giới đường đỏ đường nội bộ (nếu có) đảm bảo 02 làn xe tránh nhau (tối thiểu 5,5m).

- Yêu cầu về san lấp mặt bằng: Chỉ san gạt với cốt san nền phù hợp với hiện trạng, tránh ảnh hưởng đến khu dân cư hiện có.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất:

a. Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông: Quyết định số 3901/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất thuộc thành phố quản lý; Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường Hương Sơ, phường Vỹ Dạ, phường An Đông, phường Phú Hậu, thành phố Huế; Quyết định số 4293/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND thành phố Huế về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

b. Khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long: Quyết định số 4358/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đất xen ghép thửa số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28 tại phường Kim Long, thành phố Huế; Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND thành phố Huế về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28 tại phường Kim Long, thành phố Huế; Quyết định số 6490/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Phương án đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 5392/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của UBND thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá đất khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

a. Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Vị trí - Loại đường

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m²)

Giáđất khởi điểm đấu giá
(đồng)

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá(đồng)

1

Thửa đất số 900 (Lô D7 - Khutái định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m (đường Âu Lạc)

150,0

23.500.000

3.525.000.000

700.000.000

100.000.000

2

Thửa đất số 901 (Lô D8 - Khutái định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m (đường Âu Lạc)

150,0

23.500.000

3.525.000.000

700.000.000

100.000.000

3

Thửa đất số 902 (Lô D9 - Khutái định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m (đường Âu Lạc)

150,0

23.500.000

3.525.000.000

700.000.000

100.000.000

4

Thửa đất số 903 (Lô D10 - Khutái định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m (đường Âu Lạc)

150,0

23.500.000

3.525.000.000

700.000.000

100.000.000

5

Thửa đất số 904 (Lô D11 - Khutái định cư Đông Nam Thủy An) tờ bản đồ số 27, phường An Đông

Vị trí 1, đường quy hoạch 26,0m (đường Âu Lạc)

150,0

23.500.000

3.525.000.000

700.000.000

100.000.000

Tổng cộng

750,0

17.625.000.000

Ghi chú: Giá đất khởi điểm nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

b. Khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long: 

Stt

Ký hiệu lô đất

Vị trí - Loại đường

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m²)

Giáđất khởi điểm đấu giá
(đồng)

Tiền đặt trước(đồng)

Bước giá(đồng)

Khu đất xen ghép thửađất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long

Vị trí 1+2+3, đường quy hoạch 16,5m

4.310,4

3.675.000

15.840.720.000

3.000.000.000

400.000.000

Tổng cộng

4.310,4

15.840.720.000

Ghi chú: Giá đất khởi điểm nêu trên đã bao gồm lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Tiền đặt trước: Là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 24/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 26/12/2019 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các số tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 26/12/2019.

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trừ trường hợp người tham gia đến nhận sau thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm đối với việc nhận lại này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất, khu đất.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ có liên quan; Bán hồ sơ tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại địa điểm: 05 lô đất thuộc Khu tái định cư Đông Nam Thủy An, phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế và khu đất xen ghép thửa đất số 197 (gộp từ các thửa số 13, 36, 42, 43, 99) tờ bản đồ số 28, phường Kim Long, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế không chịu trách nhiệm về giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá, trừ trường hợp không thông báo đầy đủ, chính xác cho người tham gia đấu giá những thông tin cần thiết có liên quan đến giá trị, chất lượng của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 24 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, khu đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể riêng biệt theo từng Phường vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Đối với mỗi lô đất đăng ký, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá được cấp 01 (một) phiếu tham gia đấu giá để vào phòng đấu giá và chỉ có hiệu lực cho một lần tham gia đấu giá/01 lô đất đấu giá. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá lô đất/thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá lô đất/thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của lô đất/thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của lô đất/thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tương ứng theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô đất/thửa đất cùng một khu quy hoạch, cùng một phường thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất/thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.