(BĐT) - Được sự ủy quyền của UBND thành phố Huế, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 30/12/2019 như sau:

I. Số lượng, đặc điểm, vị trí, địa điểm nơi có thửa đất đấu giá, giấy tờ về quyền sử dụng đất và người có tài sản đấu giá:

1. Số lượng lô đất đấu giá, vị trí địa điểm nơi có đất đấu giá: 19 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tại đường Hồ Quý Ly.

2. Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

3. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

4. Hình thức sử dụng đất: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

5. Hạ tầng kỹ thuật và hiện trạng sử dụng đất: Hạ tầng kỹ thuật được đầu tư theo quy hoạch được duyệt.

6. Thông tin quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo thông tin quy hoạch xây dựng do UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 18/2/2016 và Công văn số 3146/UBND-QH ngày 10/10/2016 của UBND Thành phố về việc quy định quản lý xây dựng đối với mương thoát nước tại Khu quy hoạch Phú Hậu giai đoạn 3, cụ thể như sau:

- Tầng cao công trình: Nhà ở: chiều cao từ 2 - 4 tầng (≤18m); chiều cao tầng 1 là 3,9m, các tầng còn lại là 3,6m. Cốt nền nhà cao so với vỉ hè là +0,45m.

- Độ vươn tối đa của ban công, ô văng: Độ vươn tối đa của ban công, ô văng: ≤1,4m. Ban công được phép đưa ra khỏi chỉ giới xây dựng, trên ban công không được tạo thành buồng (phòng) hay lô gia.

- Mật độ xây dựng: Đất nhà ở liền kế: 80%.

- Chỉ giới xây dựng:

Đối với nhà ở: Lùi ≥ 3,0m so với chỉ giới đường đỏ. Mặt sau lô đất ở liền kế (phía tiếp giáp hành lang kỹ thuật 2m bảo vệ mương thoát nước) và mặt sau dãy phân lô ký hiệu N03 (không có hành lang kỹ thuật 2m giữa hai dãy phân lô) cho phép xây dựng trùng với ranh giới đất.

Trong mọi trường hợp các phần công trình không được vượt quá ranh giới đất.

Ngoài những quy định trên, các công trình xây dựng phải tuân theo Quy chuẩn Việt Nam và các quy định hiện hành.

6. Hồ sơ giấy tờ về quyền sử dụng đất: Quyết định số 7079/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc quy định giá đất khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở 40 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 5630/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND thành phố Huế về việc cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá; Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt Phương án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở đối với các lô đất tại Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế; Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế về việc phê duyệt điề chỉnh Phường án bán đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại phường Hương Sơ, phường Vỹ Dạ, phường An Đông, phường Phú Hậu, thành phố Huế và các giấy tờ khác có liên quan.

7. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

8. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá đất khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước của tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản, số lượng, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

Stt

Kýhiệu lô đất đấu giá

Số thửa

Tờ bản đồ

Vị trí - Loại đường

Diện tích
(m2)

Đơn giá
(đồng/m²)

Giá đất khởi điểm đấu giá
(đồng)

Tiền đặt trước

(đồng)

Bước giá

(đồng)

Đấu giá đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài: Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu: 19 lô đất.

1

Lô N03-1

193

15

Vị trí 1, hai mặt đường Hồ Quý Ly và đường quy hoạch 11,5m

247,9

8.500.000

2.107.150.000

400.000.000

60.000.000

2

Lô N03-2

194

15

Vị trí 1, đường Hồ Quý Ly

168,2

8.000.000

1.345.600.000

250.000.000

40.000.000

3

Lô N03-3

170

8

Vịtrí 1, hai mặt đường Hồ Quý Ly và đường quy hoạch 11,5m

248,4

8.500.000

2.111.400.000

400.000.000

60.000.000

4

Lô N03-17

186

8

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,0m và 11,5m

247,6

7.000.000

1.733.200.000

300.000.000

50.000.000

5

Lô N03-18

187

8

Vị trí1, đường quy hoạch 13,0m

168,0

6.500.000

1.092.000.000

200.000.000

30.000.000

6

Lô N03-19

188

8

Vị trí 1, hai mặt đường quy hoạch 13,0m và 11,5m

247,6

7.000.000

1.733.200.000

300.000.000

50.000.000

7

Lô N03-20

189

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

8

Lô N03-21

190

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

9

Lô N03-22

191

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

10

Lô N03-23

192

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

11

Lô N03-24

193

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

12

Lô N03-25

194

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

13

Lô N03-26

195

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

14

Lô N03-27

196

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

15

Lô N03-28

197

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

16

Lô N03-29

198

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

17

Lô N03-30

199

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

18

Lô N03-31

200

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

19

Lô N03-32

201

8

Vị trí 1, đường quy hoạch 11,5m

81,9

6.500.000

532.350.000

100.000.000

20.000.000

Tổng cộng

2.392,4

17.043.100.000

Ghi chú: Giá đất khởi điểm đấu giá nêu trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

2. Tiền đặt trước: Là khoản tiền mà hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá phải nộp khi nộp đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tiền đặt trước quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này. Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 25/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 27/12/2019 bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào các số tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 27/12/2019.

Trường hợp trước ngày mở cuộc đấu giá, có thay đổi (về giá khởi điểm hoặc các thông tin khác so với thông tin đã niêm yết, thông báo công khai) mà người tham gia đấu giá từ chối không tham gia đấu giá tiếp thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phải hoàn trả tiền đặt trước trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản từ chối của người tham gia đấu giá.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoàn trả lại khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá trừ trường hợp người tham gia đến nhận sau thời gian quy định là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm đối với việc nhận lại này. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế nộp vào ngân sách thành phố Huế khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Bước giá: Là mức chênh lệch tối thiểu giữa lần trả giá sau so với lần trả giá liền kề trước đó. Bước giá quy định cụ thể đối với từng lô đất tại khoản 1 Mục II Thông báo đấu giá này.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000đồng/hồ sơ/lô đất.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ có liên quan; Bán hồ sơ tham gia đấu giá; Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại địa điểm 19 lô đất thuộc Khu dân cư Phú Hậu giai đoạn 3, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 27 tháng 12 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong mỗi lô đất, khu đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu).

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản 2016 và theo quy định tại khoản 4 Mục V của Phương án đấu giá ban hành kèm theo Quyết định số 3900/QĐ-UBND ngày 15/7/2019, Quyết định số 5703/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND thành phố Huế.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và Thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Đối với mỗi lô đất đăng ký, hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá được cấp 01 (một) phiếu tham gia đấu giá để vào phòng đấu giá và chỉ có hiệu lực cho một lần tham gia đấu giá/01 lô đất đấu giá. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng cuộc đấu giá, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá lô đất/thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá lô đất/thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của lô đất/thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của lô đất/thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tương ứng theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phát hành kèm theo một trong các loại giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu của vợ, chồng (trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn): 02 bản sao chứng thực. Trường hợp vợ chồng không cùng hộ khẩu, hồ sơ kèm theo giấy chứng nhận kết hôn: 02 bản sao.

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu và giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (trường hợp cá nhân nộp đơn chưa có vợ, chồng): 02 bản sao.

- Giấy xác nhận tài sản riêng của vợ hoặc chồng có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (trong trường hợp cá nhân đã đăng ký kết hôn và muốn đứng tên tài sản riêng khi mua được tài sản đấu giá): 02 bản sao.

- Văn bản ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND của người được ủy quyền: 02 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô đất/thửa đất cùng một khu quy hoạch, cùng một phường thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 30 tháng 12 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, số vòng, phương thức đấu giá: Đấu giá theo từng lô đất/thửa đất bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, theo từng vòng và không hạn chế số vòng trả giá theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế - Địa chỉ: 01 đường Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898980 - Website: http://nhadattphue.com./.