(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 31/10/2019 do Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú. Địa chỉ: Tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103910217.

3. Tài sản đấu giá: - 01 Máy siêu âm Hàn quốc – Model: Sono Ace R5, sản xuất năm 2014

4. Giá khởi điểm: 252.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi hai triệu đồng)

Giá khởi điểm của tài sản chưa bao gồm các loại thuế theo quy định, các loại chi phí phát sinh khác cho việc sang tên, chuyển nhượng cũng như các vấn đề khác có liên quan. Các chi phí này (nếu có) do người trúng đấu giá chịu và nộp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

5. Bước giá: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 23/10/2019 đến ngày 24/10/2019 trong giờ làm việc hành chính tại nơi trưng bày tài sản đấu giá: Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/10/2019 đến ngày 28/10/2019 trong giờ, ngày làm việc hành chính.

Địa điểm: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản- sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước

8.1 Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng)

8.2 Tiền đặt trước, phí dịch vụ chuyển trả tiền đặt trước:

+ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng)

+ Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/10/2019 đến 16h30 ngày 30/10/2019. (Tiền đặt trước của khách hàng phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mới được coi là hợp lệ).

  + Hình thức nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản số: 42310000177988 - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Phú Thọ (Phòng giao dịch khu công nghiệp Thụy Vân). Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

  + Thời gian trả lại tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (trong giờ hành chính)

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 14h00 ngày 31/10/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

(Người tham gia đấu giá phải có mặt trước 15 phút tại Phòng đấu giá để làm thủ tục).

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, điện thoại: 02103844029 Hoặc: Phòng TCKH, Công ty cổ phần đường sắt Vĩnh Phú ./.