(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 5/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 11 lô đất ở trên địa bàn thành phố Quy Nhơn đợt 4, năm 2021 (trong đó: 10 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình và 01 lô đất ở tại Khu dân cư phía Đông đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định

Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 5/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3