(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 7/11/2021 do Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng

Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 7/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định ảnh 5