Nghệ An đấu giá 39 lô đất quy hoạch

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An và UBND huyện Hưng Nguyên đang bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 39 lô đất tại xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 143,5 - 210 m2/lô. Tổng diện tích các lô đất đấu giá là 6,991,77 m2. Đơn giá khởi điểm từ 7 - 7,7 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 50,251 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán tới ngày 29/8/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian công bố giá vào ngày 30/8/2022.

Tin cùng chuyên mục