Saigonbank tăng vốn điều lệ lên hơn 4.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc Saigonbank tăng vốn điều lệ từ 3.080 tỷ đồng lên 4.080 tỷ đồng.
Saigonbank tăng vốn điều lệ lên hơn 4.000 tỷ đồng

Ngày 18/3/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1615/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương (Saigonbank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Saigonbank tăng vốn điều lệ từ 3.080 tỷ đồng lên 4.080 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Saigonbank thông qua ngày 26/9/2015 và được Hội đồng quản trị Saigonbank thông qua tại Nghị quyết số 202/2015/NQ-HĐQT ngày 28/9/2015, số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016.

NHNN yêu cầu Saigonbank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn theo quy định của pháp luật; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua cổ phần của Saigonbank phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; Trường hợp việc phát hành cổ phần dẫn đễn cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ trở lên, Saigonbank phải trình NHNN xem xét, chấp thuận theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, Saigonbank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông Saigonbank thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tin cùng chuyên mục